Międzynarodowe seminarium: „Internationalization and its impact on quality of research and teaching” – relacja

W dniu 15 maja na wydziale odbyło się międzynarodowe seminarium z gośćmi zagranicznymi z ośmiu zagranicznych ośrodków badawczych. Przedmiotem dyskusji była rola umiędzynarodowienia i współpracy międzynarodowej  w podnoszeniu poziomu jakości badań i  nauczania. Swoją strategie umiędzynarodowią przedstawiła delecja m.in. z University of Zurych.

Seminarium zorganizowała i moderowała mgr Anita Budziszewska – Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus +


W seminarium uczestniczyli m.in.:

Prof. Carmen Conzensa – University Nova de Lisboa,

Prof. Vicki Byard – Northeastern Illinois – University, Chicago, USA

Prof. Luciana-Alexandra Ghica – University of Bucharest  

Dr Łukasz Zamęcki – Vice Dean Faculty of Political Science and International Studies, Warsaw University

Dr Petra Holtrup – University of Zurich, Zurych

Dr Bojan Vranic  – University of Belgrade, Belgrad, Serbia

Dr Agnieszka Bejma – Faculty of Political Science and International Studies, Warsaw University

PhD Candidate M.A. Fabio Coloriano – University of Florence, Włochy 

 PhD Candidate M.A. Sebastian Koch – Leiden University, Netherlands/ Ponto Diego University, Chile, Holandia/Chile

M.A. Łucja Minakowska – Bernhard, University of Zurich, Zurych