Warsztaty z pisania wniosków na ERC Advanced Grant

WARSZAWA, 4 czerwca 2019

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na warsztaty z pisania wniosków na konkurs ERC Advanced Grant. Konkurs jest adresowany do naukowców, którzy mogą się pochwalić wybitnym dorobkiem naukowym na przestrzeni ostatnich 10 lat. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne.

ZASADY APLIKOWANIA (ERC – European Research Council)

Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą. Wniosek przesyła się do Komisji Europejskiej poprzez Participant Portal (–>Funding Opportunities –> Calls H2020). Pod adresem każdego konkursu dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program Pracy (Work Programme) i Informacja dla Wnioskodawców (Information for Applicants).

Każdego roku planowane jest ogłoszenie jednego konkursu na Advanced Grants. Jedynym kryterium oceny projektu jest jakość naukowa: kwalifikacje i dorobek głównego badacza oraz oryginalność pomysłu. Ocena jest dwustopniowa.