Nowa struktura WNPiSM

Szanowni Państwo,

z dniem 1 lipca 2019 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ukształtowała się nowa struktura organizacyjna. W związku z tym w miejsce Instytutów powstało piętnaście Katedr oraz dwa centra badawcze.

Przedstawiamy poniżej ich kierowników i nazwy:

Katedra Kierownik Adres
Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych Dr hab. Jakub Zajączkowski ul. Żurawia 4

p. 501, 502, 503

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Prof. dr hab. Roman Kuźniar ul. Żurawia 4

p. 406, 407

Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych Prof. dr hab. Dariusz Popławski ul. Żurawia 4

p. 419, 420, 421

Katedra Metodologii Badań nad Polityką Prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska ul. Nowy Świat 67

p. 108, 109

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prof. dr hab. Andrzej Misiuk ul. Nowy Świat 67

p. 101, 101 B

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy Prof. UW dr hab. Jacek Męcina ul. Nowy Świat 67

p. 103, 104

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Prof. dr hab. Mirosław Księżopolski ul. Nowy Świat 67

p. 105B, 106, 107

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Prof. dr hab. Mirosław Karwat ul. Nowy Świat 67

p. 208, 209

Katedra Historii Politycznej Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski ul. Nowy Świat 67

p. 204, 205

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Prof. dr hab. Jan Garlicki ul. Nowy Świat 67

p. 210

Katedra Systemów Politycznych Prof. dr hab. Jacek Wojnicki ul. Nowy Świat 67

p. 206, 207

Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek ul. Nowy Świat 67

p. 201, 202

Katedra Polityk Unii Europejskiej Prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz ul. Krakowskie Przedmieście 3

p. 205; 206

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk ul. Krakowskie Przedmieście 3

p. 203; 204

 

Katedra Studiów Wschodnich Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki ul. Krakowskie Przedmieście 3

p. 200

 

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi prof. dr hab. Zbigniew Lasocik ul. Krakowskie Przedmieście 3

p. 201

Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem i Diasporą Żydowską Prof. Szewach Weiss Gmach Audytoryjny
p. 125