Czerwiec 17, 2020
Alojzy Nowak

Alojzy Z. Nowak nowym Rektorem UW

W imieniu społeczności Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW pragnę serdecznie pogratulować Panu Profesorowi Alojzemu Z. Nowakowi wyboru na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024.
Czerwiec 17, 2020

Wybory Dziekana WNPiSM UW

KOMUNIKAT NR 13 Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia, że posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu
X