Czerwiec 22, 2020

Terminy złożenia prac dyplomowych

Terminy (ostateczne) złożenia (wgrania) pracy dyplomowej do APD (w postaci pliku w formacie PDF): do 26 lipca – jeżeli egzamin dyplomowy planowany do 10 sierpnia do
X