1 marca, 2021

Ekspertyza OBHL na temat sytuacji osób LGBT w więzieniach

Prof. Zbigniew Lasocik na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przygotował ekspertyzę na temat sytuacji osób LGBT w więzieniach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób transpłciowych. Opracowanie było
X