Październik 1, 2019

Dr Magdalena Lesińska

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Lesińskiej Wniosek Autoreferat 27 marca  2019 r. – dr Magdalena Lesińska  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Wrzesień 13, 2019

Dr Sławomir Czapnik

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Sławomira Czapnika Autoreferat Wniosek 24 kwietnia  2019 r. – dr Sławomir Czapnik złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Wrzesień 13, 2019

Dr Ewa Zieliński

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Ewy Zieliński Autoreferat Wniosek 4 marca  2019 r. – dr Ewa Zieliński złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Wrzesień 10, 2019

Dr Piotr Podemski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Podemskiego Autoreferat Wniosek 23 kwietnia  2019 r. – dr Piotr Podemski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
X