Wrzesień 9, 2019

Dr Wojciech Lewandowski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Wojciecha Lewandowskiego Wniosek Autoreferat 19 kwietnia  2019 r. – dr Wojciech Lewandowski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Czerwiec 27, 2019

Dr Izolda Bokszczanin-Gołaś

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Izoldy Bokszczanin-Gołaś 17 kwietnia  2019 r. – dr Izolda Bokszczanin-Gołaś  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
X