Wniosek dotyczący zaliczki za udział w konferencji --> Klik

Badania fokusowe - wypłata dla uczestników --> Klik

KATALOG MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WNPiSM UW

FORMULARZ - MATERIAŁY PROMOCYJNE WNPiSM UW

Zarządzenie Dziekana dotyczące zamówień publicznych