Sekcja ds. stopni naukowych i
studiów doktoranckich

Pracownicy

mgr Karolina Chudzik
   k.chudzik@uw.edu.pl

Monika Tomaszewska
  mtomaszewska@uw.edu.pl

Adres

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Pokój nr 112, 1 piętro, wejście A

Telefon

+48 22 55 20 187

E-mail

doktoraty-habilitacje.wnpism@uw.edu.pl

Kierownik studiów doktoranckich

prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Dyżury:

15 listopada 11:30-12:30
29 listopada 11:30-12:30

Godziny przyjęć sekcji:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 9.00 – 14.00

X