Sekcja ds. stopni naukowych i
studiów doktoranckich

Pracownicy

mgr Bożena Sikorska – Pełnomocnik Dziekana ds. stopni naukowych i studiów doktoranckich
  bsikorska@uw.edu.pl

mgr Karolina Chudzik
   k.chudzik@uw.edu.pl

Monika Tomaszewska
  mtomaszewska@uw.edu.pl

Adres

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Pokój nr 210, 2 piętro, wejście A

Telefon

+48 22 55 20 187

E-mail

doktoraty-habilitacje.wnpism@uw.edu.pl

Kierownik studiów doktoranckich

prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Dyżury:
1 października 12:00-13:00 (zdalnie za pomocą linku otrzymanego po wcześniejszym zgłoszeniu chęci wzięcia udziału)

Godziny przyjęć sekcji

W związku z aktualną sytuacją pandemii administracja wydziałowa pracuje w formie dyżurów od 8 marca br. aż do odwołania.
Sekretariat studiów doktoranckich czynny jest w:
poniedziałki i czwartki w godz. 9.00 – 15.00

X