Sekcja ds. stopni naukowych i
studiów doktoranckich

Pracownicy

mgr Bożena Sikorska – Pełnomocnik Dziekana ds. stopni naukowych i studiów doktoranckich
  bsikorska@uw.edu.pl

mgr Karolina Chudzik
   k.chudzik@uw.edu.pl

Monika Tomaszewska
  mtomaszewska@uw.edu.pl

Adres

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Pokój nr 210, 2 piętro, wejście A

Telefon

+48 22 55 20 187

E-mail

doktoraty-habilitacje.wnpism@uw.edu.pl

Kierownik studiów doktoranckich

prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Dyżury:
(zdalnie za pomocą linku otrzymanego po wcześniejszym zgłoszeniu do Sekcji)

14 czerwca godz. 15:00 – 16:00

22 czerwca godz. 9:00 – 10:00

29 czerwca godz. 9:00-10:00

Urlop

5 lipca – 31 sierpnia

Godziny przyjęć sekcji

W związku z aktualną sytuacją pandemii administracja wydziałowa pracuje w formie dyżurów od 8 marca br. aż do odwołania.
Sekretariat studiów doktoranckich czynny jest w:
poniedziałki i czwartki w godz. 9.00 – 15.00

X