UWAGA – Trwa tura uzupełniająca rekrutacji na studia. Wszystkie informacje dostępne TUTAJ

Innowacyjny uniwersytet  – tworzenie i realizacja programów publicznych

Studia są realizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP), współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW uruchomił nowy typ interdyscyplinarnych studiów, będących odpowiedzią na nowe role Uniwersytetu w zmieniającym się społeczeństwie.

Celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką przygotowywania i wdrażania innowacyjnych, społecznie użytecznych projektów oraz promowania aplikacyjnych prac dyplomowych.

Studia są dedykowane pracownikom administracji uniwersyteckiej (zajmującym się szczególnie obsługą projektów i innowacjami dydaktycznymi), pracownikom naukowym przygotowującym projekty i/lub kierującym innowacyjnymi pracami dyplomowymi.

Wszystkie osoby zaangażowane w realizacji programu mają niezbędne kwalifikacje w swoich dziedzinach. Są kompetentnymi teoretykami lub praktykami zatrudnionymi na Uniwersytecie Warszawskim lub innych uczelniach (SGH) – współpracującymi z Uniwersytetem przy określonych projektach. Charakter planowanych studiów tworzy pole do współpracy osób z różnych wydziałów UW.

Studia odbywać się będą w trybie zaocznym, w piątki (od godz. 14.00) i soboty; zjazdy raz bądź dwa razy w miesiącu.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie www.irk.uw.edu.pl

Planowane terminy zjazdów w I semestrze:

28-29.02.2020

13-14.03.2020

27-28.03.2020

17-18.04.2020

15-16.05.2020

29-30.05.2020


Terminy:

Dodatkowa tura rekrutacji 5.02.2020 – 12.02.2020

Adres Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

00-097 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 1, klatka B, (wejście od podwórka), pok. 1, parter, tel. 22 55 20 147

Godziny otwarcia sekretariatu: od poniedziałku do czwartku 8.00 – 16.00

Logotyp Zintegrowany Program Rozwoju
Logotyp Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Logotyp Rzeczpospolita Polska
Logotyp Europejski Fundusz Społeczny
X