Haliżak Marian

prof. em. dr hab. Marian Haliżak – Professor, Ph.D. (1980) habilitation (1988). International relations researcher, between 1991 and 2016, he served as Director of the Institute of International Relations at the Faculty of Journalism and Political Science, being elected to the post on eight occasions. He co-founded the Polish Society of International Studies in 2009, and was its President. He was employed at the University of Warsaw in 1975-2020.

Research interests

Theory and methodology of international studies, international political economy, geoeconomics, the Indo-Pacific, US-China relations.

Unit

Department of Regional and Global Studies

Recent publications:

M. Haliżak, Przedmiot, teoria i metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2015, nr 1, s. 11-35

M. Haliżak, Wojna hegemoniczna USA – Chiny. Implikacje dla gospodarki światowej, W.M. Grącik-Zajączkowski, J. Stryjek (red.), Współczesna gospodarka światowa w sieci międzynarodowych powiązań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s.156-172.

M. Haliżak, Strategia Chin w regionie Indo-Pacyfiku: Perspektywa neoliberalnego instytucjonalizmu [w:] J.Kawa-Marszałek, R. Rabel, J. Zajączkowski (red), Stosunki międzynarodowe w regionie Indo-Pacyfiku : Logika geopolityki i geoekonomii, Wyd. Marszałek, 2021.

X