Tymanowski Józef prof. dr hab.

Tymanowski Józef

prof. dr hab. Józef Tymanowski – Professor of Social Sciences (2019), research and didactic worker of the Department of Political Sciences and International Studies at the University of Warsaw, from 2011 to 2019, Head of the European Sub-Regional Studies Institute. Since 2013, the editor-in-chief of “Eastern European studies”. Chairman of the Education Quality Committee at the Institute of European Studies in 2010-2013. Research supervisor – Students’ Club of Young Diplomats in 2012-2015. Vice-chairman of the Organizing Committee of the 1st National Congress of European Studies, September 18-20, 2014. An expert in the field of internal security at Health and Safety in Business – from October 2016. Research supervisor – Students Cooperation Club Poland-East – from January 2017. In the years 2012-2017, he gave lectures and participated in international conferences, including in Moscow, Kiev, Odessa, Minsk (Belarus).

Research interests

Systemic changes in Post-Soviet States, European security, theoretical status of politics sciences

Unit

Department of Eastern Studies

Recent publications:

J. Tymanowski, J. Karwacka, J. Bryll (red.), Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa, 2016.

J. Tymanowski, Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie, Toruń, 2017.

J. Tymanowski, Polska i Białoruś we współczesnej Europie – w 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, [w:] Stosunku polsko-białoruskie w 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, (red.) A. Daniluk, J. Hofmokl, J. Nadolska, Warszawa, 2018, s. 30-44.

X