Happening z okazji Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Zniesienie Niewolnictwa

Seminarium Geopolitical Tuesdays: “Non-state“ sanctions against Russia: Senders, targeting, effectiveness and ethics
28 listopada, 2022
dr Paula Marcinkowska odwołuje zajęcia
28 listopada, 2022

pl

Szanowni Państwo,
na początku grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa. Został on ustanowiony w rocznicę przyjęcia Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (1949). Dzień ten powinien zachęcić nas do refleksji. Jest on doskonałą okazją, żeby porozmawiać o prawach człowieka i o tym, co możemy zrobić dla tych, którzy stali się współczesnymi niewolnikami. Z tej okazji 2 grudnia br. w godz. 11.00-13.00 na Kampusie Głównym UW Ośrodek Badań Handlu Ludźmi organizuje happening, którego celem będzie zwrócenie uwagi na ten wyjątkowy dzień, a tym samym na problem współczesnego niewolnictwa. Motywem przewodnim wydarzenia będzie POMARAŃCZA, która staje się symbolem walki z handel ludźmi.

Zapraszamy bardzo serdecznie!

Zespół Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW

X