Dr Hanna Schreiber
Październik 1, 2019
Dr Kamil Zajączkowski
Październik 17, 2019

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Marko Babicia

30 kwietnia  2019 r. – dr Marko Babić złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

13 września 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

16 października 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:
Prof. dr hab. Roman Kuźniar – recenzent
Dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk – członek komisji
Dr hab. Maciej Raś – sekretarz

Autoreferat

Wniosek

X