Kompetencje prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Kompetencje – prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Prodziekan ds. rozwoju

Zakres kompetencji

  1. Koordynuje opracowanie i realizację kierunki rozwoju wydziału.
  2. Koordynuje i wspiera przygotowanie wniosków rozwojowo-wdrożeniowych w ramach środków krajowych i zagranicznych.
  3. Inicjuje i nadzoruje współpracę ze środowiskiem społeczno-biznesowym, administracją państwową i samorządową, światem polityki i mediów w zakresie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i badawczej WNPiSM.
  4. Inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia sprzyjające aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz wspierające wejście studentów na rynek pracy.
  5. Opracowuje i koordynuje przedsięwzięcia dotyczące innowacji i informacji w zakresie wyników badań naukowych i efektów wdrożeniowych.
  6. Nadzoruje prace związane z uzyskaniem certyfikatów jakości kształcenia, certyfikatów kompetencji i innych.
  7. Współuczestniczy w procesie tworzenia wydziałowej bazy wiedzy.
X