mgr Deepjyoti Chand
Styczeń 27, 2020
mgr Deepen Bista
Maj 28, 2020

Temat pracy: Ewolucja modeli integracji muzułmanów w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Parzymies

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

Praca doktorska

X