BORKOWSKI Paweł J., WRÓBEL Anna, ZAMĘCKI Łukasz (2013), The Dragon and the (Evening) Stars: Essays on the Determinants of EU-China Relations, ISBN 978-83-63183-32-5.

CZAPUTOWICZ  Jacek (red.) (2014), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, ISBN 978-83-63183-69-1.

CZAPUTOWICZ Jacek, ŁAWNICZAK Kamil (2015), Ankieta Teaching, Research and International Policy 2014 w Polsce. Raport z badań, ISBN 978-83-65497-05-5.

JAKUBOWSKI Wojciech (2013), Wakans Stolicy Apostolskiej w 2013 roku. Wybrane zagadnienia ustrojowo-historyczne, ISBN 978-83-63183-39-4.

JAKUBOWSKI Wojciech (oprac.) (2013), Wakans Stolicy Apostolskiej. Podstawowe akty prawne, ISBN 978-83-63183-38-7.

JAKUBOWSKI Wojciech, WŁODARCZYK Mariusz, ZDANIUK Bartłomiej (2014), Historia  do 1918 roku. Perspektywa kulturowo-cywilizacyjna, ISBN 978-83-63183-54-7.

JAROSZ Tadeusz (2013), Public relations w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, ISBN 978-83-63183-34-9.

KRZYSZTOSZEK Maciej (2011), Przekaz medialny na rynku nadawców telewizyjnych we Włoszech, ISBN 978-83-63183-05-9.

LEWANDOWSKI Wojciech (2011), Wolność i samotność. Myśl społeczno-polityczna amerykańskiego transcendentalizmu, ISBN 978-83-63183-10-3.

ŁAWNICZAK Kamil (red.) (2013), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, ISBN 978-83-63183-37-0.

ŁAWNICZAK Kamil (2014), Rada Unii Europejskiej. Organizacja i sposób działania, ISBN 978-83-63183-68-4.

MAZUREK Kamil (2012), Europejska Agencja Obrony. Działalność i perspektywy, ISBN 978-83-63183-27-1.

MORAWSKI Antoni (2014), Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego, ISBN 978-83-63183-78-3.

SARAMAK Bartosz (2015), Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej: historia, praktyka, perspektywy, ISBN 978-83-63183-94-3.

SMALEC Łukasz (2012), Dwie wojny z Irakiem. Źródła, przyczyny, preteksty, przygotowanie, skutki, ISBN 978-83-63183-22-6.

SMALEC Łukasz (red.) (2012), Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilności” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001–2011, ISBN 978-83-63183-26-4.

SMALEC Łukasz (red.) (2013), European Security – Challenges for  the European Union, ISBN 978-83-63183-36-3.

ŠVARPLYS Andrius, ZDANIUK Bartłomiej (red.) (2014), Becoming Europeans in Central Eastern Europe: National Identity Construction After 2004, ISBN 978-83-63183-74-5.

SZCZEPAŃSKI Jarosław (2011), Władza ustawodawcza i wykonawcza w Skonfederowanych Stanach Ameryki, ISBN 978-83-63183-02-8.

SZKOP Ewa (2012), Gospodarka w relacjach Unia Europejska – Federacja Rosyjska, ISBN 978-83-63183-28-8.

TYMANOWSKI Józef (red.) (2012), Республика Беларусь между Востоком и Западом, ISBN 978-83-63183-29-5.

WASILEWSKI Karol (2015), Turecki sen o Europie – tożsamość zachodnia i jej wpływ na politykę zagraniczną Republiki Turcji, ISBN: 978-83-63183-93-6.

WIELOŃSKI Michał (2012), Realizacja interesu publicznego w prawie zamówień publicznych,  ISBN 978-83-63183-09-7.

WITKOWSKA Marta (red.) (2015), Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, ISBN 978-83-63183-79-0.

WOLNY-ZMORZYŃSKI Kazimierz (2015), Mistrzowie fotografii dziennikarskiej. Ocena i wartościowanie, ISBN 978-83-63183-90-5.

ZAJĄC Justyna (2014), European Union Policy in the Mediterranean: An International Roles Theory Approach, ISBN 978-83-63183-40-0.

ZAJĄC Justyna (red.) (2014), Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, ISBN 978-83-63183-63-9.

ZAJĄC Justyna, WŁODKOWSKA-BAGAN Agata, KACZMARSKI Marcin (red.) (2015), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska–Europa–Świat. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, ISBN: 978-83-63183-91-2.

ZAMĘCKI Łukasz (2011), Społeczne podstawy ładu politycznego, ISBN 978-83-63183-04-2.

ZDANIUK Bartłomiej (2016), Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii, ISBN 978-83-65497-07-9.

ZIĘBA Ryszard, BIELEŃ Stanisław, ZAJĄC Justyna (red.) (2015), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, ISBN: 978-83-63183-76-9.