Listy czasopism indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus

Lista czasopism z dziedziny nauk społecznych uwzględnianych w bazie Web of Science (z możliwością wybrania kategorii, np. political science, international relations).

Lista czasopism (i innych źródeł) uwzględnianych w bazie Scopus dostępna jest po zalogowaniu do bazy Scopus (zob.instrukcje dotyczące sprawdzania liczby cytowań), a nastepnie wybraniu zakładki „Sources” i kliknięcie „Download Scopus Source List”.

Sposób uporządkowania listy w programie Microsoft Excel, by na początku wyświetlały się pozycje z zakresu nauk społecznych:

  1. Kliknąć dowolną komórkę wewnątrz tabeli.
  2. Ze wstążki wybrać kartę Dane, a następnie polecenie Sortuj.

3. W oknie, które się otworzy, w polu Sortuj według wybrać wartość „3300 Social Sciences” i zatwierdzić przyciskiem OK.

4. Tabela zostanie posortowana w taki sposób, że na początku będą wymienione pozycje z zakresu nauk społecznych.

X