Licencja IBM SPSS

 

  1. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych korzysta z licencji na użytkowanie IBM SPSS (licencja nr 449 ważna do 30 kwietnia 2019 roku).
  2. Aby uzyskać link do oprogramowania i aktualny klucz instalacyjny, należy przekazać/przesłać wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny IBM SPSS do koordynatora wydziałowego – mgr. Macieja Dąbrowskiego (maciej.dabrowski@uw.edu.pl; Sekcja Wsparcia Informatycznego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 109/110, I piętro).
  3. Warunki licencji

 

X