Aktywność

 • Seminaria

  18 czerwca 2015, Instytut Nauk Politycznych UW –  Seminarium o wyborach parlamentarnych w Turcji

  Uczestnicy (w nawiasie afiliacje w danym czasie): Dr hab. Danuta Chmielowska (UW), Dr hab., Adam Szymański (UW), Dr Artur Adamczyk (UW), Dr Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dr Joanna Bocheńska (UJ), Dr Jakub Wódka (ISP PAN), Dr Konrad Zasztowt (UW, PISM), Mgr Özgür Soner (UW), Mgr Magdalena Szkudlarek (UAM Poznań), Mgr Karol Wasilewski (UW), Mgr Agata Wójcik (IKSIO PAN)

  Tematyka – skutki wyborów parlamentarnych 7 czerwca 2015 r. dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Turcji

  Polityka wewnętrzna

  • System rządów – system parlamentarny vs. system prezydencki
  • Reżim polityczny – demokracja vs. autorytaryzm
  • Model państwa i społeczeństwa
  • System partyjny – koniec systemu partii dominującej?

  Polityka zagraniczna

  • Doktryna polityki zagranicznej
  • Relacje z UE i USA (NATO)
  • Polityka bliskowschodnia
  • Relacje z Rosją
  • Relacje z Kaukazem Południowym, Bałkanami i Azją Centralną
  • Stosunki wielostronne

  15 grudnia 2015 r., Instytut Nauk Politycznych UW –  Seminarium o wyborach parlamentarnych w Turcji

  Uczestnicy (w nawiasie afiliacje w danym czasie): Dr hab. Danuta Chmielowska (UW), Dr hab., Adam Szymański (UW), Dr Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dr Jakub Wódka (ISP PAN), Dr Konrad Zasztowt (UW, PISM), Mgr Özgür Soner (UW), Mgr Karol Wasilewski (UW), Mgr Ksenia Szelachowska (GSSR PAN), Konstanty Gebert (European Council on Foreign Relations).

  Tematyka – skutki wyborów parlamentarnych 1 listopada 2015 r. dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Turcji

  10 maja 2017 r., Uniwersytet Warszawski – Seminarium o Turcji po referendum konstytucyjnym

  Uczestnicy (w nawiasie afiliacje w danym czasie):  Dr hab. Danuta Chmielowska (UW), Dr hab., Adam Szymański (UW), Dr Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dr Kinga Smoleń (UMCS), Dr Jakub Wódka (ISP PAN), Dr Agnieszka Zastawna-Templin (UW) – wraz z grupą studentów turkologii, Dr Konrad Zasztowt (UW), Mgr Mateusz Chudziak (OSW), Mgr Özgür Soner (UW), Mgr Karol Wasilewski (PISM).

  Tematyka – skutki referendum konstytucyjnego z 16 kwietnia 2017 r. dla polityki tureckiej

  • Jaki system polityczny (w tym system partyjny) i reżim polityczny?
  • „Subtelna islamizacja” czy coś więcej?
  • Co z problemem kurdyjskim?
  • Skutki społeczno-gospodarcze?
  • Jaka polityka zagraniczna?
   1. Relacje z Zachodem (UE, USA, NATO)
   2. Relacje z Rosją
   3. Polityka bliskowschodnia

  26 czerwca 2018 r., Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW –  Seminarium eksperckie po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Turcji

  Uczestnicy (w nawiasie afiliacje w danym czasie) – członkowie grupy badawczej oraz uczestnicy omawianego projektu i eksperci w dyskutowanej tematyce:  Dr Artur Adamczyk (UW), Dr Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dr Joanna Bocheńska (UJ), Mgr Amanda Dziubińska (UW), Dr Karol Kaczorowski (UJ), Dr Anna Solarz (UW), Mgr Özgür Soner (UW), Dr hab. Adam Szymański (UW), Mgr Wojciech Ufel (Uniwersytet Wrocławski), Mgr Karol Wasilewski (PISM), Prof. dr hab. Jacek Wojnicki (UW).

  Tematyka:

  1. Prezentacja dotychczasowych wyników badań w ramach projektu nr 2016/21/B/HS5/00074 pt. Między uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory jako kluczowe uwarunkowanie ‘granicznego reżimu politycznego’ – Turcja w perspektywie porównawczej (OPUS 11) – z wykorzystaniem przykładów manipulacji wyborczych z ostatnich wyborów parlamentarnych i prezydenckich (24 czerwca 2018 r.).
   Prezentacja nr 1 Prezentacja nr 2
  2. Dyskusja na temat skutków wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Turcji (24 czerwca 2018 r.):

  a) polityka wewnętrzna – wpływ na system polityczny i partyjny; przyszłe działania w polityce gospodarczej i dziedzinie bezpieczeństwa; perspektywy problemu kurdyjskiego

  b) polityka zagraniczna – wpływ na relacje z USA, UE, Rosją; polityka bliskowschodnia Turcji

 • Panele na konferencjach

  Ogólnopolski Kongres Europeistyki, 18-20 września 2014 r., Warszawa

  http://www.kongreseuropeistyki.uw.edu.pl/program#Program

  Dwuczęściowy panel dyskusyjny „Stosunki Turcji z Unią Europejską – rola Polski” , 19 września 2014 r.

  Uczestnicy (w nawiasie afiliacje w danym czasie):

  • Dr Adam Szymański – Uniwersytet Warszawski – moderator
  •  Dr hab. Justyna Zając – Uniwersytet Warszawski
  •  Dr Artur Adamczyk – Uniwersytet Warszawski
  •  Prof. Wojciech Forysiński – Eastern Mediterranean University, Famagusta
  •  Dr Jakub Wódka – Polska Akademia Nauk
  •  Dr Justyna Misiągiewicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  III Ogólnopolski Kongres Politologii, Kraków, 22-24 września 2015 r.

  http://www.kongres.wsmip.uj.edu.pl/documents/69967318/100427586/Program%20III%20Og%C3%B3lnopolskiego%20Kongresu%20Politologii.pdf

  24 września, godz. 9.00-10.30,

  Collegium Wróblewskiego, UJ, ul. Olszewskiego 2

  POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA POLSKI I TURCJI

  (moderator: Dr hab. Adam Szymański)

  Polska i Turcja różnią się pod względem kultury, religii, historii politycznej po II wojnie światowej, struktur społecznych czy kierunków polityki zagranicznej. Jednak jednocześnie można obserwować wiele podobieństw zarówno w obszarze polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej.Te różnice i podobieństwa związane są niejednokrotnie z interesującymi zagadnieniami wykraczającymi poza dwa przypadki państw. Chodzi tu m.in. o: partie polityczne i ich przywództwo, dążenia niepodległościowe i budowę społeczeństwa obywatelskiego, kwestię mniejszości, politykę gospodarczą, integrację europejską, w tym proces europeizacji oraz zagadnienie „średnich potęg” w stosunkach międzynarodowych (w kontekście polityki zagranicznej powyższych państw). Te zagadnienia będą stanowić przedmiot analiz porównawczych przedstawianych w ramach panelu. Jego uczestnicy postawią pytanie, czy podobieństwa między Polską i Turcją wynikają z tego, że mamy do czynienia z kwestiami mającymi uniwersalny charakter, tzn. mogącymi występować w zupełnie różnych państwach i regionach, czy też Polska i Turcja należą do państw zbliżonych do siebie zarówno w sprawach polityki wewnętrznej i zewnętrznej z uwagi na pewne określone elementy łączące oba kraje. Będą się jednocześnie zastanawiać nad pytaniem, czy istniejące różnice między polską i turecką polityką wewnętrzną i zagraniczną, to tylko efekt wyraźnych, często obiektywnych cech odróżniających oba państwa, czy też wynikają one również z innych czynników.

  Referaty:

  1. Organizacja i przywództwo partii politycznych w Turcji i Polsce – analiza porównawcza
   Dr Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
  2. Sprawa kurdyjska w Turcji i na Bliskim Wschodzie w perspektywie polskich doświadczeń historycznych. Inspiracje dla wartościowej dyplomacji
   Dr Joanna Bocheńska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  3. Polityka mniejszościowa Polski i Turcji. Analiza porównawcza
   Mgr Magdalena Szkudlarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  4. Europeizacja Polski i Turcji – analiza porównawcza
   Dr hab. Adam Szymański (Uniwersytet Warszawski)
  5. Polska i Turcja jako średnie potęgi. Analiza porównawcza w oparciu o model 5C Johna Ravenhilla
   Dr Jakub Wódka (Polska Akademia Nauk)

  II Ogólnopolski Kongres Europeistyki

  http://kongreseuropeistyki.whus.pl/program-kongresu/

  26 września 2017, g. 17.30-19.00

  Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79

  Panel H11-2

  ZRÓŻNICOWANA INTEGRACJA ORAZ JEJ WPŁYW NA POLITYKĘ

  ZAGRANICZNĄ I BEZPIECZEŃSTWA UE I JEJ SĄSIEDZTWA

  (moderator: dr hab. Adam Szymański, Uniwersytet Warszawski)

  dr Karol Bieniek,

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

  Republika Turcji i Unia Europejska: w poszukiwaniu nowego modelu współpracy

  dr hab. Adam Szymański,

  Uniwersytet Warszawski

  Zróżnicowana integracja, Turcja i Unia Europejska – Szansa dla akcesji czy alternatywnej formy zacieśnionych stosunków?

  dr hab. Danuta Chmielowska,

  Uniwersytet Warszawski

  Wewnętrzne sprawy Turcji a możliwość integracji z Unią Europejską

 • Wykłady – organizacja

  12 maja 2016 r. – Instytut Nauk Politycznych, UW, g. 15.00-16.30

  Prof. Hüseyin Bağcı (Wydział Stosunków Międzynarodowych, Bliskowschodni Uniwersytet Techniczny w Ankarze, ÖDTÜ)

  Tytuł wykładu:  „Turkey-Syria-Russia Relations since Arab Spring in the Framework of Regional and Global Developments”

  Prof. Bağcı rozpoczął swój wykład od omówienia globalnych przemian na świecie i jak wpisuje się w nie polityka Turcji. Następnie przeszedł do zagadnień relacji Turcji z poszczególnym partnerami – w tym ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Poruszył też kwestię relacji Turcji z UE i wojny w Syrii oraz problem uchodźców.

  O Profesorze Bağcı więcej zob. http://ir.metu.edu.tr/node/112

  21 maja 2018 r. – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, UW, g. 13.00-15.00

  Dr Seçkin Köstem (Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Bilkent, Ankara)

  Tytuł wykładu:  „Turkish-Russian Relations”

  Dr Köstem przedstawił rożne wymiary stosunków między Turcją a Rosją, koncentrując się na relacjach w XXI wieku. W dyskusji nie zabrakło pytań dotyczących działań obu państw w czasie wojny w Syrii, jak również dwustronnych kontaktów gospodarczych.

  O Dr Köstem więcej zob. http://ir.bilkent.edu.tr/?page_id=1264&nvaf_id=65&lang=en

 • Projekty

  Projekt nr 2016/21/B/HS5/00074, pt. Między uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory jako kluczowe uwarunkowanie “granicznego reżimu politycznego” – Turcja w perspektywie porównawczej” (OPUS 11, jednostka realizująca – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW)

  Okres trwania: luty 2017-styczeń 2019 r.

  Członkowie Grupy biorący udział w projekcie: Dr hab. Adam Szymański (kierownik projektu), Dr Jakub Wódka (wykonawca projektu)

  Krótki opis projektu:

  Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza

  Podczas gdy w ostatnich czterech dekadach rośnie liczba państw przeprowadzających wolne i regularne wybory, rozwija się również zjawisko nadużyć i manipulacji wyborczych. Głównym celem projektu jest analiza swoistego „menu manipulacji wyborczych” w długim cyklu wyborczym i jego wpływu na działanie reżimów politycznych oraz proces demokratyzacji. Szczególny nacisk będzie położony na zagadnienie konkurencyjności wyborów, która jest niezbędna dla funkcjonowania jednego z tzw. reżimów wyborczych – demokracji, reżimu hybrydowego lub konkurencyjnego autorytaryzmu. Studium przypadku w perspektywie porównawczej (porównanie głównie z państwami Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej) stanowi Republika Turcji w latach 2002-2015 (okres rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju) jako jeden z najlepszych przykładów do wskazania nadużyć wyborczych i ich wpływu na reżim polityczny. Celem badań jest weryfikacja kilku hipotez zakładających przede wszystkim, że nieuczciwe praktyki wyborcze spowodowane głównie deficytem kultury demokratycznej elit prowadzą do istnienia w praktyce tzw. reżimów granicznych, które balansują między reżimami hybrydalnymi a nowymi typami reżimów autorytarnych, ale ze względu na rosnący zakres i różnorodność manipulacji wyborczych stopniowo zmierzają w kierunku tych ostatnich.

  Zastosowana metoda badawcza/metodyka

  W projekcie badawczym przeważają metody jakościowe. Analiza porównawcza ze studium przypadku

  Turcji jako najmocniejszym przypadkiem będzie bazowała w sferze teoretycznej na siatce kategorii nadużyć wyborczych i typów manipulacji wyborczych. To pokazuje dominację w badaniach nowego instytucjonalizmu, który będzie także użyteczny w kontekście analizy przekształceń reżimów pod wpływem nadużyć wyborczych, dzięki możliwemu zastosowaniu tzw. teorii zmian instytucjonalnych. Pożytecznym narzędziem w wymiarze empirycznym będzie zbiór różnych baz danych i raportów dotyczących wyborów oraz demokracji. Pomogą one w identyfikacji miejsca Turcji na kontinuum uczciwe – nieuczciwe wybory oraz znalezieniu podobnych przypadków, które będą analizowane w ostatniej części badań. Niezbędnym narzędziem będą również wywiady pogłębione z: tureckimi politykami, przedstawicielami międzynarodowych organizacji monitorujących wybory (ODIHR, Rada Europy) i organizacji oraz instytucji kontrolujących przebieg wyborów w Turcji (np. Naczelna Komisja Wyborcza – YSK), ekspertami ds. prawa wyborczego, wyborów i demokratyzacji Turcji, tureckimi dziennikarzami i ekspertami ds. marketingu politycznego. Do dodatkowych metod należą analiza systemowa i decyzyjna.

  Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji i społeczeństwa

  Projekt badawczy będzie mieć znaczenie zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. W pierwszym przypadku wniesie wkład w rozwój: 1) studiów teoretycznych w ramach polskich nauk politycznych na temat nadużyć wyborczych; 2) rzadkich badań o zależnościach między tymi nadużyciami a typem reżimu politycznego dzięki zaproponowaniu nowej koncepcji „reżimów granicznych” i ich dynamiki zależnej od „menu manipulacji wyborczych” oraz 3) modelu teoretycznego dotyczącego oceny uczciwości wyborów w innych reżimach niż demokratyczne. Projekt badawczy przyczyni się też do rozwoju empirycznych badań wyborów i praktyk wyborczych w Turcji. Będzie stanowić kompleksowe badania obejmujące kolejne wybory parlamentarne począwszy od 2002 r., manipulacje wyborcze obserwowane w ich ramach i możliwy wpływ na zmiany systemu politycznego i w konsekwencji reżimu politycznego w Turcji. Co więcej, zostanie zaprezentowana rzadko uwzględniana perspektywa porównawcza. Projekt badawczy będzie zawierał także prognozę możliwych ścieżek rozwoju „reżimów granicznych”. Ponadto rezultaty badań będą użyteczne z praktycznego punktu widzenia, mając znaczenie dla aktu głosowania i demokratycznej kultury obywateli, jak również dla różnych organizacji krajowych zajmujących się demokratyzacją i międzynarodowych/krajowych organizacji monitorujących wybory.

  Więcej informacji

  Projekt nr 2015/17/D/HS5/00442 pt. Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej (SONATA 9, jednostka realizująca projekt – Instytut Studiów Politycznych PAN)

  Okres trwania: 2016-2018

  Członkowie Grupy biorący udział w projekcie: Dr Jakub Wódka (kierownik projektu), Dr hab. Adam Szymański (wykonawca projektu)

  Krótki opis projektu:

  Cel badań/hipoteza

  Celem projektu badawczego Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej jest dokonanie refleksji o charakterze teoretycznym, dotyczącej polityki rozszerzenia i sąsiedztwa Unii Europejskiej oraz empiryczne odniesienie rozważań teoretycznych do relacji turecko-unijnych. Główne pytanie badawcze jest następujące: w jaki sposób, w dobie zachodzących wewnątrz Unii zmian oraz impasu w procesie akcesyjnym Turcji, można budować trwały, strategiczny sojusz między Brukselą i Ankarą, który umożliwiłby prowadzenie skoordynowanej, spójnej polityki wobec wspólnego, niestabilnego sąsiedztwa? Teza projektu brzmi następująco: 1) wobec zachodzących w modelu integracji europejskiej fundamentalnych zmian (zróżnicowana integracja), 2) wobec faktycznego zamrożenia procesu akcesyjnego Turcji oraz 3) w kontekście dynamicznych zmian we wspólnym sąsiedztwie (Wschód i Południe) i wynikającej stąd konieczności nowego zdefiniowania polityki UE i Turcji wobec tego obszaru, imperatywem staje się poszukiwanie nowych form unijno-tureckiego partnerstwa strategicznego, wykraczających poza tradycyjny paradygmat polityki rozszerzenia.

  Metoda badawcza

  Podejście teoretyczne zastosowane w projekcie łączyć będzie kilka perspektyw teoretycznych, w tym

  neofunkcjonalizm, realizm, liberalizm międzyrządowy oraz historyczny instytucjonalizm – każde z tych

  podejść ma wartość eksplanacyjną w odniesieniu do badań realizowanych w kolejnych fazach projektu. W badaniach zastosowane zostaną również inne metody jakościowe odnoszące się do ram teoretycznych badań, takie jak śledzenie procesu czy metoda decyzyjna. Scenariusze rozwoju relacji turecko-unijnych zostaną opracowane z wykorzystaniem m.in. takich narzędzi jak ekstrapolacja, analogia czy metody heurystyczne. Istotnym elementem badań przeprowadzonych metodami jakościowymi będą wywiady pogłębione przeprowadzone z decydentami z najbardziej wpływowych państw członkowskich UE oraz Turcji, a także z przedstawicielami instytucji unijnych, odpowiedzialnych za kształtowanie relacji z partnerem tureckim. W postępowaniu badawczym zastosowana zostanie pogłębiona analiza dokumentów źródłowych w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz tureckim.

  Wpływ rezultatów

  Realizowane badania wykraczać będą poza dominującą w literaturze refleksję dotyczącą zróżnicowanej integracji, skoncentrowanej przede wszystkim na pogłębiającej się integracji w strefie euro. Ponadto, zasadne jest odejście od zero-jedynkowego postrzegania procesu rozszerzenia (pełne członkostwo vs. Brak perspektywy akcesyjnej) na rzecz bardziej nowatorskich, odpowiadających obecnym uwarunkowaniom formatów współpracy UE z państwami trzecimi. Brak jest badań, które w sposób spójny i całościowy wiązałyby ze sobą trzy zestawy czynników i determinant: 1) zróżnicowaną integrację 2) impas w relacjach turecko-unijnych oraz rosnący eurosceptycyzm Turcji 3) niestabilność turecko-unijnego sąsiedztwa. Wyniki projektu będą więc miały istotny wkład w rozwój teoretycznych i empirycznych badań nad rolą globalną UE, w kontekście zahamowania procesów rozszerzeniowych oraz destabilizacją wspólnego, turecko-unijnego sąsiedztwa, zarówno na Wschodzie, jak i Południu. Ambicją jest stworzenia całościowego, spójnego teoretycznie modelu współpracy Unii ze strategicznymi partnerami, w sferze polityki zewnętrznej.

  Temat badawczy: Polityka Turcji w perspektywie porównawczej. Analiza przypadku de-demokratyzacji.

  Okres realizacji: lipiec-grudzień 2017 r.

  Osoby uczestniczące w projekcie – członkami zespołu jest kilkanaście osób wchodzących w skład Grupy Badawczej ds. Współczesnej Turcji (m.in. Dr hab. Adam Szymański, Dr Aleksandra Gasztold, Mgr Özgür Soner, Mgr Karol Wasilewski) oraz Mgr Şenol Özaydın (doktorant, WNPiSM UW).

  Krótki opis projektu:

  Analiza porównawcza polityki tureckiej oraz państw Europy Środkowej i Wschodniej to temat podejmowany często w pracach naukowców zachodnich i tureckich. Brakuje jednak tego typu pogłębionych analiz na gruncie polskim. Realizacja proponowanego tematu badawczego byłaby oryginalnym polski wkładem w tego typy badania zarówno w przypadku empirycznych badań porównawczych, jak i dopracowywaniu teoretycznej koncepcji de-demokratyzacji, z całkowicie innowacyjnym aspektem wpływu tego procesu na politykę zagraniczną państw. Wybrany zespół – część Grupy Badawczej ds. Współczesnej Turcji z WNPiSM – Instytutu Nauk Politycznych i Instytutu Stosunków Międzynarodowych – doskonale nadaje się do realizacji tego przedsięwzięcia.

  W ramach proponowanego projektu badawczego zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Działania wstępne – stworzenie strony internetowej w dwóch wersjach językowych (do wykorzystania przez Grupę Badawczą ds. Współczesnej Turcji również w późniejszej działalności) oraz bazy bibliograficznej publikacji na temat tureckiej polityki w wybranych obszarach, z naciskiem na analizy porównawcze, która zostanie umieszczona na stworzonej stronie internetowej
  2. Konceptualizacja i stworzenie ram teoretycznych analizy
  3. Przygotowanie publikacji w wersji elektronicznej – working paper, w polskiej i angielskiej wersji językowej, zapoczątkowującej cykl analiz porównawczych, które mają być podstawą do przygotowywania artykułów wysyłanych do periodyków anglojęzycznych z listy A.

  Efektem końcowym projektu będą:

  • Baza bibliograficzna on-line – polityka Turcji w perspektywie porównawczej
  • Publikacja w wersji elektronicznej – working paper (umieszczona na stronie internetowej projektu) jako podstawa do przygotowania artykułów do wysłania do periodyków anglojęzycznych z listy
X