Badania

Główne obszary zainteresowań badawczych:

  1. Studia porównawcze Turcji i Polski (zob. Baza bibliograficzna)
  2. Polityka wewnętrzna – przywództwo polityczne, partie polityczne i system partyjny, system polityczny, (de-) demokratyzacja, rola religii i ideologii w życiu politycznym, polityka mniejszościowa
  3. Polityka zagraniczna – stosunki z Unią Europejską, (de-)europeizacja, Polska i Turcja jako średnie potęgi, polityka energetyczna, polityka bezpieczeństwa
  4. Studia porównawcze Turcja oraz Europa Środkowa i Wschodnia – głównie de-demokratyzacja i de-europeizacja
  5. Znaczenie wyborów i referendów dla systemu politycznego i polityki zagranicznej Turcji
  6. Stosunki Turcji z Unią Europejską i ich przyszły kształt; relacje Turcja-UE a zróżnicowana integracja
  7. Polityka zagraniczna Turcji – wybrane aspekty
X