Kontakt

Kierownik Grupy Badawczej – Dr hab. Adam Szymański

ad_szym@poczta.onet.pl ; ar.szymanski@uw.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Uniwersytet Warszawski

Ul. Nowy Świat 67

00-927 Warszawa

Tel. +48 (22) 826 54 28, 55 20 282

Fax. +48 (22) 826 77 70

X