Wspólne publikacje

   V. Ayhan, P. Osiewicz, M Kural (red.), “Turkey-Poland. 600 Years of Friendship”, Ankara 2014 (z udziałem: W. Forysińskiego, P. Osiewicza i A. Szymańskiego)

   J. Bocheńska (red.), “Rediscovering Kurdistan’s Cultures and Identities: The Call of the Cricket”, Palgrave Macmillan 2018 (z udziałem J. Bocheńskiej i K. Kaczorowskiego)

   Hemispheres. Studies on Cultures and Societies, TURKEY, t. 30, nr 1, 2015 (z udziałem K. Bieńka, A. Szymańskiego i A. Wójcik)

   M. Jarecki, K. Kujawa (red.), „Relacje polsko-tureckie w oczach polskich, tureckich i ukraińskich badaczy. Zbiór studiów”, Poznań 2016 (z udziałem D. Chmielowskiej, K. Kujawy i K. Wódki)

   S. Laçiner, H. Palabıyık, K. Kujawa, V. Garayev (red.), “Turkish-Polish Relations: Past, Present and Future”, Çanakkale, Ankara 2015 (z udziałem D. Chmielowskiej, K. Kujawy, A. Szymańskiego i K. Wódki)

   L. Pastusiak (red.), 600 lat stosunków dyplomatycznych Polska-Turcja. Historia i teraźniejszość, Warszawa 2015 (z udziałem D. Kołodziejczyka, A. Szymańskiego, J. Wódki i A. Zastawnej-Templin)

   A. Szymański, J. Wódka, „Manipulation of Vote Choice – Impediment to Electoral Integrity in Turkey?”, Przegląd Politologiczny, nr 3, 2017, s. 103-115

   A. Szymański (red.), „Turcja i Europa – wyzwania i szanse”, Warszawa 2011 (z udziałem: A. Adamczyka, J. Bocheńskiej, J. Misiągiewicz, P. Osiewicza, A. Szymańskiego, A. Zastawnej-Templin i K. Zasztowta)

   A. Szymański (red.) “Turkey and Europe – Challenges and Opportunities”, uzupełniona wersja anglojęzyczna, Warszawa 2012 (z udziałem: A. Adamczyka, J. Bocheńskiej, J. Misiągiewicz, P. Osiewicza, A. Szymańskiego, A. Zastawnej-Templin i K. Zasztowta)

   H. Topaktaş (red.), 600. Yılında Türkiye-Polonya İlişkileri Sempozyumu Bildirileri/Proceedings of the Symposium on the 600th Year of Polish-Turkish Relations, Ankara 2014 (z udziałem D. Kołodziejczyka, P. Nykiela, K. Kujawy i A. Szymańskiego)

   K. Wódka (red.), „’Nowa’ Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne, Warszawa 2015 (z udziałem K. Bieńka, J. Bocheńskiej, M. Herbuta, J. Misiągiewicz, P. Osiewicza, K. Smoleń, A. Szymańskiego i J. Wódki)

X