Praktyki studenckie Erasmus +

Student może  uczestniczyć w finansowych z programu Erasmus + praktykach studenckich  (w trakcie trwania studiów) w wybranej przez siebie instytucji (student indywidulanie ustala program praktyk i przedstawia go do akceptacji koordynatorowi/kierownikowi studiów).

Warunki:

- wystarczający kapitał mobilności (max. 12 miesięcy finansowych z programu Erasmus + w ciągu cyklu studiów)

-  komplet dokumentów złożonych do Biura Współpracy z Zagranicą UW  (p. Dorota Wiącek)

- wyjazd powinien być zrealizowany w okresie wakacyjnym. Student może aplikować  o wyjazd w trakcie roku akademickiego, pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana ds. studenckich  na Indywidualny Tryb Zaliczania (ITZ).  Zgoda na ITZ nie jest automatyczna!

- minimalny okres trwania praktyk – 60 dni, maksymalny – 6 miesięcy

 - kopie wszystkich dokumentów powinny być złożone do właściwej sekcji studenckiej

Przed złożeniem Trainsheep Agreement do koordynatora, student zobligowany jest uzyskać na dokumencie parafkę przedstawiciela sekcji studenckiej (rozliczenie roku,  przedmiotów, brak zaległych płatności itd.). W przypadku zalegania z rozliczeniem, koordynator/dyrektor/ kierownik studiów może odmówić podpisania dokumentów wyjazdowych.

 

Formularze do pobrania:

Przewodnik po programie  -pobierz

Przewodnik krok po kroku - pobierz

 

Więcej: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

Lub skontaktuj się z koordynatorem: anita.budziszewska@uw.edu.pl

---

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne

Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki studenckiej za granicą

Learning Agreement for Traineeship

Pozostałe potrzebne dokumenty i informacje znajdują się na stronie BWZ UW

Praktyki Absolwenckie ERASMUS +

Student może uczestniczyć w finansowych z programu Erasmus + praktykach absolwenckich (po zakończeniu studiów ) w wybranej przez siebie instytucji (student indywidulanie ustala program praktyk i przedstawia go do akceptacji koordynatorowi/kierownikowi studiów).

Warunki:

- wystarczający kapitał mobilności (max. 12 miesięcy finansowych z programu Erasmus + w ciągu cyklu studiów)

-  komplet dokumentów złożonych do Biura Współpracy z Zagranicą UW (p. Dorota Wiącek)

  przed obroną (!)

- wyjazd powinien być zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów

-  kopie wszystkich dokumentów powinny być złożone do właściwej sekcji studenckiej

Przed złożeniem  Trainsheep Agreement do koordynatora, student zobligowany jest uzyskać na dokumencie parafkę przedstawiciela sekcji studenckiej (rozliczenie roku,  przedmiotów, brak zaległych płatności itd.). W przypadku zalegania z rozliczeniem, koordynator/dyrektor/ kierownik studiów może odmówić podpisania dokumentów wyjazdowych.

 

Formularze do pobrania:

Przewodnik po programie  -pobierz

Przewodnik krok po kroku - pobierz

Więcej: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

Lub skontaktuj się z koordynatorem: anita.budziszewska@uw.edu.pl