Ogólnowydziałowe zasady wyjazdów w ramach programu Erasmus+

Wszelkie potrzebne informacje dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 znajdziecie Państwo w poniższych plikach. W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. programu Erasmus+ mgr Anitą Budziszewską bądź z odpowiednim koordynatorem.

Koordynatorzy programu Erasmus+:

Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+ - mgr Anita Budziszewska
anita.budziszewska@uw.edu.pl

Instytut Europeistyki – dr Karolina Boiret
k.boiret@uw.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych – dr Renata Mieńkowska–Norkiene
r.mienkowska@uw.edu.pl
Instytut Polityki Społecznej - dr Justyna Łukaszewska–Bezulska
j.lukaszewska@uw.edu.pl
Instytut Stosunków Międzynarodowych - mgr Anita Budziszewska
anita.budziszewska@uw.edu.pl

Lista uczelni partnerskich do których można wyjechać w roku 2018/2019:

Instytut Europeistyki

Instytut Nauk Politycznych

Instytut Polityki Społecznej

Instytut Stosunków Międzynarodowych