Koordynatorzy programu Erasmus+:

Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+ – mgr Anita Budziszewska
anita.budziszewska@uw.edu.pl
Pokój 310, Gmach Audytoryjny

Instytut Stosunków Międzynarodowych – mgr Anita Budziszewska
anita.budziszewska@uw.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych – dr Renata Mienkowska–Norkiene
r.mienkowska@uw.edu.pl
Instytut Polityki Społecznej – dr Justyna Łukaszewska–Bezulska
j.lukaszewska@uw.edu.pl
Instytut Europeistyki – dr Kamil Ławniczak
k.lawniczak@uw.edu.pl