WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UW

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (dawniej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów.

Nasza oferta dydaktyczna składa się z siedmiu niezwykle atrakcyjnych i prestiżowych kierunków studiów w języku polskim (bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, organizowanie rynku pracy, politologia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, studia euroazjatyckie) oraz pięciu w języku angielskim (European Politics and Economics, Undergraduate Programme in International Relations, Undergraduate Programme in Political Science, Graduate Programme in International Relations, Graduate Programme in Political Science), od lat cieszących się niesłabnącą popularnością wśród maturzystów. Dodatkowo Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych, prowadzi także kształcenie na studiach doktoranckich.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje, zgodnie z wiekową tradycją uniwersytecką. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Potwierdzeniem czołowej pozycji Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW są nie tylko ogromna popularność prowadzonych przez niego studiów, ale także wyniki rankingów i klasyfikacji, w których nasze studia i jednostki organizacyjne od lat zajmują pierwsze miejsca, ale również badania ukazujące największe zaufanie, jakim pracodawcy darzą absolwentów naszego Wydziału. Nasze jednostki organizacyjne i prowadzone przez nie studia regularnie uzyskują najlepsze oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

W 2017 r. Wydział został przeniesiony do zabytkowego Gmachu Audytoryjnego należącego niegdyś do Akademii Medycznej. Odrestaurowany budynek znajduje się w samym sercu Kampusu Głównego i realizuje wydziałowe hasło „Jakość i Nowoczesność”.

X