WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UW

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (dawniej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nieprzerwanie od 2013 roku Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia oraz stosunki międzynarodowe. Od 2021 r. zajmujemy również najwyższe miejsce w kategorii nauk o bezpieczeństwie. W światowym rankingu QS World University Ranking 2022 Uniwersytet Warszawski zajął miejsce 100-151 w kategorii Politics. W Rankingu Szanghajskim 2022 w tej samej kategorii oceniono nas w przedziale 301-400.

Biały pasek oddzielający

Nasza oferta dydaktyczna składa się z siedmiu niezwykle atrakcyjnych i prestiżowych kierunków studiów w języku polskim (bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, organizowanie rynku pracy, politologia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, studia euroazjatyckie) oraz pięciu w języku angielskim (European Politics and Economics, Undergraduate & Graduate Programme in International Relations, Undergraduate & Graduate Programme in Political Science), od lat cieszących się niesłabnącą popularnością wśród maturzystów. Dodatkowo Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych, prowadzi także kształcenie na studiach doktoranckich.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje, zgodnie z wiekową tradycją uniwersytecką. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Potwierdzeniem czołowej pozycji Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW są nie tylko ogromna popularność prowadzonych przez niego studiów, ale także wyniki rankingów i klasyfikacji, w których nasze studia i jednostki organizacyjne od lat zajmują pierwsze miejsca, ale również badania ukazujące największe zaufanie, jakim pracodawcy darzą absolwentów naszego Wydziału. Nasze jednostki organizacyjne i prowadzone przez nie studia regularnie uzyskują najlepsze oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

W 2017 r. Wydział został przeniesiony do zabytkowego Gmachu Audytoryjnego należącego niegdyś do Akademii Medycznej. Odrestaurowany budynek znajduje się w samym sercu Kampusu Głównego i realizuje wydziałowe hasło „Jakość i Nowoczesność”.

X