Rada Dydaktyczna na WNPiSM

Członkowie Rady w kadencji 2019-2020

 • Pracownicy naukowi

  1. dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Przewodnicząca Rady
  2. prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak
  3. prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
  4. dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. ucz.
  5. dr hab. Aleksandra Gasztold
  6. dr hab. Ewa Marciniak
  7. dr hab. Justyna Miecznikowska
  8. dr hab. Maciej Raś
  9. dr hab. Tomasz Słomka
  10. dr hab. Anna Sroka
  11. dr hab. Krzysztof Szewior
  12. dr hab. Piotr Załęski
  13. dr Karolina Boiret
  14. dr Dorota Heidrich
  15. dr Aleksandra Jarczewska
  16. dr Tomasz Mering
  17. dr Jadwiga Nadolska
  18. dr Justyna Otto
  19. dr Anna Wróbel

 • Przedstawiciele studentów

  1. Giuseppe Adamo
  2. Aida Al-Dahabi
  3. Julia Grzegrzółka
  4. Marcin Kamiński
  5. Aleksandra Kupińska
  6. Agata Stankowska
  7. Katarzyna Suchocka
  8. Julia Wardzyńska

 • Przedstawiciele doktorantów

  1. mgr Amanda Dziubińska
  2. mgr Michał Nadziak

X