Rady Dydaktyczne

Członkowie Rad w kadencji 2021-2024

Rada Dydaktyczna dla studiów w języku polskim

Skład Rady:

dr hab. Maciej Raś – Przewodniczący Rady
dr hab. Tomasz Słomka – Wiceprzewodniczący Rady

Przedstawiciele pracowników naukowych:
prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak
dr hab. Ryszard Szarfenberg prof. UW
dr hab. Marko Babić
dr hab. Dorota Heidrich
dr hab. Wiesław Lizak
dr hab. Łukasz Łotocki
dr hab. Ewa Marciniak
dr hab. Justyna Miecznikowska-Jerzak
dr hab. Krzysztof Szewior
dr hab. Jacek Ziółkowski
dr Agnieszka Bejma
dr Marta Bożewicz
dr Justyna Godlewska-Szyrkowa
dr Aleksandra Jarczewska
dr Tomasz Mering
dr Jadwiga Nadolska
dr Justyna Otto
dr Marcin Tobiasz
dr Anna Wróbel

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Cezary Golędzinowski

Przedstawiciele studentów:
Justyna Smoleń
Patryk Litwiński
Marzena Bolc
Paweł Kaczanowski
Bartosz Budnik
Karolina Jędrzejczak
Agata Stankowska

Rada Dydaktyczna dla studiów w języku angielskim

Skład Rady:

dr hab. Dorota Heidrich – Przewodnicząca Rady
dr Jadwiga Nadolska – Wiceprzewodnicząca Rady

Przedstawiciele pracowników naukowych:
dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene
dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska
dr hab. Kamila Pronińska
dr hab. Maciej Raś
dr hab. Jakub Zajączkowski
dr Agnieszka Bejma
dr Aleksandra Jarczewska
dr Sławomir Józefowicz

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Cezary Golędzinowski
mgr Alexander Parmee

Przedstawiciele studentów:

Rada Dydaktyczna WNPiSM i CE dla wspólnych kierunków

Skład Rady:

dr Agnieszka Chmielewska – Przewodnicząca Rady
dr hab. Justyna Miecznikowska-Jerzak – Wiceprzewodnicząca Rady

Przedstawiciele pracowników naukowych:
prof. dr hab. Jacek Wojnicki
dr hab. Olga Barburska
dr hab. Piotr Tosiek
dr hab. Maciej Raś
dr hab. Justyna Miecznikowska
dr Anna Ogonowska
dr Małgorzata Pacek
dr Anna Ostrowska
dr Jadwiga Nadolska

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Cezary Golędzinowski

Przedstawiciele studentów:
Michał Jaworski
Zuzanna Około-Kułak
Karolina Włodyga

X