Rady Dydaktyczne

Członkowie Rad w kadencji 2021-2024

Rada Dydaktyczna dla studiów w języku polskim

Skład Rady:

dr hab. Maciej Raś – Przewodniczący Rady
dr hab. Tomasz Słomka – Wiceprzewodniczący Rady

Przedstawiciele pracowników naukowych:
prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak
dr hab. Ryszard Szarfenberg prof. UW
dr hab. Marko Babić
dr hab. Dorota Heidrich
dr hab. Wiesław Lizak
dr hab. Łukasz Łotocki
dr hab. Ewa Marciniak
dr hab. Justyna Miecznikowska
dr hab. Krzysztof Szewior
dr Agnieszka Bejma
dr Marta Bożewicz
dr Justyna Godlewska-Szyrkowa
dr Aleksandra Jarczewska
dr Tomasz Mering
dr Jadwiga Karolina Nadolska
dr Justyna Otto
dr Anna Magdalena Wróbel

Przedstawiciele studentów:
mgr Cezary Golędzinowski
mgr Linda Masalska
Michał Gwardyński
Julia Karasińska
Mateusz Łukomski
Izabela Markiewicz
Justyna Smoleń
Agata Stankowska

Rada Dydaktyczna dla studiów w języku angielskim

Skład Rady:

dr hab. Dorota Heidrich – Przewodnicząca Rady
dr Jadwiga Nadolska – Wiceprzewodnicząca Rady

Przedstawiciele pracowników naukowych:
dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene
dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska
dr hab. Kamila Pronińska
dr hab. Maciej Raś
dr hab. Jakub Zajączkowski
dr Agnieszka Bejma
dr Aleksandra Jarczewska
dr Sławomir Józefowicz

Przedstawiciele studentów:
mgr Cezary Golędzinowski
mgr Alexander Parmee
Sebastian Szuban

Rada Dydaktyczna WNPiSM i CE dla wspólnych kierunków

Skład Rady:

dr hab. Justyna Miecznikowska – Przewodnicząca Rady
dr Agnieszka Chmielewska – Wiceprzewodnicząca Rady

Przedstawiciele pracowników naukowych:
prof. dr hab. Jacek Wojnicki
dr hab. Olga Barburska
dr hab. Piotr Tosiek
dr hab. Maciej Raś
dr hab. Justyna Miecznikowska
dr Anna Ogonowska
dr Małgorzata Pacek
dr Anna Ostrowska
dr Jadwiga Nadolska

Przedstawiciele studentów:
mgr Cezary Golędzinowski
Michał Jaworski
Zuzanna Około-Kułak
Karolina Włodyga

Akty prawne Rady Dydaktycznej dla studiów w języku polskim

Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1

Uchwała nr 2 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku politologia, I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2

Uchwała nr 3 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku politologia, II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3

Uchwała nr 4 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe, I stopień, studia stacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4

Uchwała nr 5 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe, II stopień, studia stacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5

Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6

Uchwała nr 7 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku organizowanie rynku pracy, I stopień, studia stacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7

Uchwała nr 8 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku polityka społeczna, I stopień, studia stacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8

Uchwała nr 9 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku polityka społeczna, II stopień, studia stacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9

Uchwała nr 10 – w sprawie upoważnienia mgr. Michała Szczegielniaka do prowadzenia wykładów na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10

Uchwała nr 11 – w sprawie upoważnienia mgr. Stanisław Rabczuka do prowadzenia wykładów na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11

Uchwała nr 12 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12

Uchwała nr 13 – w sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów na WNPSM

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13

Uchwała nr 14 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14

Uchwała nr 15 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15

Załączniki nr 2 do uchwały nr 15

Uchwała nr 16 -w sprawie zmiany uchwały nr 5-2022 Rady Dydaktycznej WNPSM dotyczącą propozycji zmian w programie studiów na kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16 SM – II stopień

Uchwała nr 17 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne studentów kształcących się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w j. polskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 17

Uchwała nr 18 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców kształcących się na studiach stacjona

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18

Uchwała nr 19 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów bezpieczeństwa wewnętrznego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19

Uchwała nr 20 – w sprawie rekrutacji-bezpieczeństwo wewnętrzne

Uchwała nr 21 – w sprawie rekrutacji-europeistyka – integracja europejska

Uchwała nr 22 – w sprawie rekrutacji-organizowanie rynku pracy

Uchwała nr 23 – w sprawie rekrutacji-politologia

Uchwała nr 24 – w sprawie rekrutacji-polityka społeczna

Uchwała nr 25 – w sprawie rekrutacji-stosunki międzynarodowe

Uchwała nr 26 – w sprawie rekrutacji-studia euroazjatyckie

Uchwała nr 27 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27

Załącznik nr 2 do uchwały nr 27

Uchwała nr 28 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 28

Załącznik nr 2 do uchwały nr 28

Uchwała nr 29 – w sprawie zatwierdzenia listy zagadnień na egzamin dyplomowy na kierunku europeistyka – integracja europejska – profil praktyczny

Załącznik nr 1 do uchwały nr 29

Uchwała nr 30 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 30

Uchwała nr 31 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku polityka społeczna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 31

Załącznik nr 2 do uchwały nr 31

Uchwała nr 32 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku – bezpieczeństwo-wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 32

Załącznik nr 2 do uchwały nr 32

Uchwała nr 33 – w sprawie zasad przyjęć laureatów konkursu Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr 34 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 34

Uchwała nr 35 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku – bezpieczeństwo-wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 35

Załączniki nr 2 do uchwały nr 35

Uchwała nr 36 – w sprawie zmiany uchwały nr 17-2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36

Uchwała nr 37 – w sprawie przyjęcia koncepcji kształcenia dla kierunku studiów bezpieczeństwo cybernetyczne I i II stopnia, studia stacjonarne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 37

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37

Uchwała nr 38 -w sprawie realizacji badań ewaluacyjnych na kierunku polityka społeczna

Uchwała nr 39 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 39

Uchwała nr 40 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 40

Załącznik nr 2 do uchwały nr 40

Uchwała nr 41 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41

Załącznik nr 2 do uchwały nr 41

Uchwała nr 42 – w sprawie upoważnienia mgr. Jakuba Wiecha do prowadzenia wykładu na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 42

Uchwała nr 43 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na kierunku – bezpieczeństwo-wewnetrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 43

Uchwała nr 44 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 44

Uchwała nr 45 – w sprawie zmiany uchwały nr 37-2022

Uchwała nr 46 – w sprawie minimum programowego dla studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka – integracja europejska o profilu praktycznym

Załącznik nr 1 do uchwały nr 46

Uchwała nr 47 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 47

Uchwała nr 48 – w sprawie minimum programowego dla studiów I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 48

Załącznik nr 2 do uchwały nr 48

Uchwała nr 49 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 49

Załącznik nr 2 do uchwały nr 49

Uchwała nr 50- w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku – bezpieczenstwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 50

Załącznik nr 2 do uchwały nr 50

Uchwała nr 51 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na kierunku – bezpieczeństwo-wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 51

Uchwała nr 52 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku studiów stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 52

Załącznik nr 2 do uchwały nr 52

Akty prawne Rady Dydaktycznej dla studiów w języku angielskim

Akty prawne Rady Dydaktycznej WNPISM i CE

 

Uchwała nr 1 – w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku europeistyka

Uchwała nr 2 – w sprawie określenia przedmiotu obejmującego wiedzę, umiejętności przedmiotu innego niż POWI

Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka — studia europejskie

Uchwała nr 5 – w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku europeistyka

Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwala-nr-7-w-sprawie-zasad-rekrutacji-na-studia-I-stopnia-dla-kierunku-europeistyka

Uchwala-nr-8-w-sprawie-zasad-rekrutacji-na-studia-I-stopnia-dla-kierunku-europeistyka

Uchwala-nr-9–w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia dla kierunku europeistyka

Uchwala-nr-10-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-uslugi-edukacyjne-na-rok-akademicki-2022-2023 na europeistyce I stopnia

Uchwala-nr-11-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-uslugi-edukacyjne-na-rok-akademicki-2022-2023 na europeistyce II stopnia

Uchwala-nr-12 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwala-nr-13- w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 14 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwala nr 15 – w sprawie minimum programowego dla studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2022-2023

Uchwala nr 16 – w sprawie uruchomienia studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku europeistyka

Uchwala nr 17 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwala-nr-18-w-sprawie-zatwierdzenia-tematow-prac-dyplomowych-na-studiach-II-stopnia-na-kierunku-europeistyka

Uchwala-nr-19-w-sprawie-minimum-programowego-dla-studiow-drugiego-stopnia-na-kierunku-europeistyka-o-profilu-ogolnoakademickim

X