Rada Dydaktyczna na WNPiSM

Członkowie Rady w kadencji 2019-2020

 • Pracownicy naukowi

  1. dr hab. Maciej Raś – Przewodniczący Rady
  2. prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak
  3. prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
  4. dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. ucz.
  5. dr hab. Aleksandra Gasztold
  6. dr hab. Ewa Marciniak
  7. dr hab. Justyna Miecznikowska
  8. dr hab. Tomasz Słomka
  9. dr hab. Anna Sroka
  10. dr hab. Krzysztof Szewior
  11. dr hab. Piotr Załęski
  12. dr Dorota Heidrich
  13. dr Aleksandra Jarczewska
  14. dr Tomasz Mering
  15. dr Jadwiga Nadolska
  16. dr Justyna Otto
  17. dr Anna Wróbel

 • Przedstawiciele studentów

  1. Giuseppe Adamo
  2. Aida Al-Dahabi
  3. Julia Grzegrzółka
  4. Marcin Kamiński
  5. Aleksandra Kupińska
  6. Agata Stankowska
  7. Katarzyna Suchocka
  8. Julia Wardzyńska

 • Przedstawiciele doktorantów

  1. mgr Amanda Dziubińska
  2. mgr Michał Nadziak

Akty prawne

Uchwała nr 48 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku europeistyka – integracja europejska w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 48

Uchwała nr 49 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku organizowanie rynku pracy w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 49

Uchwała nr 50 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku politologia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 50

Uchwała nr 51- w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku polityka społeczna w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 51

Uchwała nr 52 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku studia eurazjatyckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 52

Uchwała nr 53 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku studia euroazjatyckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 53

Uchwała nr 54 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku Undergraduate Programme in International Relations w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 54

Uchwała nr 55 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku Undergraduate Programme in Political Science w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 55

Uchwała nr 56 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku Graduate Programme in Political Science w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 56

Uchwała nr 57 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku Graduate Programme in International Relations w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 57

Uchwała nr 58 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku European Politics and Economics w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 58

Uchwała nr 59 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku stosunki międzynarodowe w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 59

X