Rady Dydaktyczne

Członkowie Rad w kadencji 2021-2024

Rada Dydaktyczna dla studiów w języku polskim

Skład Rady:

dr hab. Maciej Raś – Przewodniczący Rady
dr hab. Tomasz Słomka – Wiceprzewodniczący Rady

Przedstawiciele pracowników naukowych:
prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak
dr hab. Ryszard Szarfenberg prof. UW
dr hab. Marko Babić
dr hab. Dorota Heidrich
dr hab. Wiesław Lizak
dr hab. Łukasz Łotocki
dr hab. Ewa Marciniak
dr hab. Justyna Miecznikowska
dr hab. Anna Sroka
dr hab. Krzysztof Szewior
dr Agnieszka Bejma
dr Marta Bożewicz
dr Justyna Godlewska-Szyrkowa
dr Aleksandra Jarczewska
dr Tomasz Mering
dr Jadwiga Karolina Nadolska
dr Justyna Otto
dr Anna Magdalena Wróbel

Przedstawiciele studentów:
mgr Cezary Golędzinowski
mgr Linda Masalska
Michał Gwardyński
Julia Karasińska
Mateusz Łukomski
Izabela Markiewicz
Kamila Sawicka
Justyna Smoleń
Agata Stankowska
Antonina Wróblewska

Rada Dydaktyczna dla studiów w języku angielskim

Skład Rady:

dr hab. Dorota Heidrich – Przewodnicząca Rady
dr Jadwiga Nadolska – Wiceprzewodnicząca Rady

Przedstawiciele pracowników naukowych:
dr hab. Gabriela Grotkowska
dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene
dr hab. Kamila Pronińska
dr hab. Maciej Raś
dr hab. Jakub Zajączkowski
dr Agnieszka Bejma
dr Sławomir Józefowicz
dr Aleksandra Jarczewska

Przedstawiciele studentów:
mgr Cezary Golędzinowski
mgr Alexander Parmee
Karolina Molska
Sebastian Szuban

Rada Dydaktyczna WNPiSM i CE dla wspólnych kierunków

Skład Rady:

dr hab. Justyna Miecznikowska – Przewodnicząca Rady
dr Agnieszka Chmielewska – Wiceprzewodnicząca Rady

Przedstawiciele pracowników naukowych:
prof. dr hab. Jacek Wojnicki
dr hab. Olga Barburska
dr hab. Piotr Tosiek
dr hab. Maciej Raś
dr hab. Justyna Miecznikowska
dr Anna Ogonowska
dr Małgorzata Pacek
dr Anna Ostrowska
dr Jadwiga Nadolska

Przedstawiciele studentów:
mgr Cezary Golędzinowski
Michał Jaworski
Zuzanna Około-Kułak
Karolina Włodyga

Akty prawne Rady Dydaktycznej dla studiów w języku polskim

Uchwała nr 1 – w sprawie w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 2 – w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 3 – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku politologia od roku akademickiego 2021-2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 – politologia studia niestacjonarne

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3 – politologia stacjonarne

Uchwała nr 4 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim na rok akademicki 2020

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4

Uchwała nr 5 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne studentów kształcących się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5

uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6

uchwała nr 7 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7

Uchwała nr 8 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8

Uchwała nr 9 – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku studia euroazjatyckie od roku akademickiego 20212022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 w sprawie ustalenia dostosowania programu studiów na kierunku SEA od roku akademckiego 2021-2022

Uchwała nr 10 – w sprawie limitów na kierunkach studiów dla studentów w rekrutacji na rok akademicki 2021-2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10

Uchwała nr 11 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11

Uchwała nr 12 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12

Uchwała nr 13 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku polityka społeczna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13

Załącznik nr 2 do uchwały nr 13

Uchwała nr 14 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14

Uchwała nr 15 -w sprawie upoważnienia mgr Tomasza Łukaszuka do prowadzenia wykładów na kierunku politologia

Uchwała nr 16 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16

Uchwała nr 17 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 17

Załącznik nr 2 do uchwały nr 17

Uchwała nr 18 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne studentów kształcących się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18

Uchwała nr 19 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19

Uchwała nr 20 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 od uchwały nr 20

Uchwała nr 21 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku polityka społeczna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 21

Uchwała nr 22 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22

Uchwała nr 23 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23

Uchwała nr 24 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 24

Załącznik nr 2 do uchwały nr 24

Uchwała nr 25 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25

Uchwała nr 26 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 od uchwały nr 26

Uchwała nr 27 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27

Załączniki nr 2 do uchwały nr 27

Uchwała nr 28 – w sprawie uznania dyplomu pana Tarasowi Levkun za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie studiów drugiego stopnia

Uchwała nr 29 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały 29

Uchwała nr 30 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 30

Uchwała nr 31 – w sprawie zmian uchwał w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunkach studiów w j. polskim
Załącznik nr 1 do uchwały nr 31

Uchwała nr 32 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe
Załącznik nr 1 do uchwały nr 32
Załącznik nr 2 do uchwały nr 32

Uchwała nr 33 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Załącznik nr 1 do uchwały nr 33

Uchwała nr 34 – w sprawie zatwierdzenia listy zagadnień na egzamin dyplomowy europeistyka — integracja europejska dla profilu ogólnoakademickiego
Załącznik nr 1 do uchwały nr 34

Uchwała nr 35 – w sprawie zatwierdzenia listy zagadnień na egzamin dyplomowy europeistyka — integracja europejska dla profilu praktycznego
Załącznik nr 1 do uchwały nr 35

Uchwała nr 36 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36

Uchwała nr 37 – w sprawie rekomendacji dla dr hab. Doroty Heidrich do Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 38 – w sprawie upoważnienia mgr Anity Budziszewskiej do przeprowadzenia egzaminu na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 38

Uchwała nr 39 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 39

Uchwała nr 40 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 40

Załącznik nr 2 do uchwały nr 40

Załącznik nr 3 do uchwały nr 40

Załącznik nr 4 do uchwały nr 40

Załącznik nr 5 do uchwały nr 40

uchwała nr 41 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41

Załącznik nr 2 do uchwały nr 41

Załącznik nr 3 do uchwały nr 41

Załącznik nr 4 do uchwały nr 41

Załącznik nr 5 do uchwały nr 41

Załącznik nr 6 do uchwały nr 41

Załącznik nr 7 do uchwały nr 41

Załącznik nr 8 do uchwały nr 41

Załącznik nr 9 do uchwały nr 41

Załącznik nr 10 do uchwały nr 41

uchwała nr 42 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 42

Załącznik nr 2 do uchwały nr 42

Załącznik nr 3 do uchwały nr 42

Załącznik nr 4 do uchwały nr 42

Załącznik nr 5 do uchwały nr 42

Załącznik nr 6 do uchwały nr 42

Załącznik nr 7 do uchwały nr 42

Załącznik nr 8 do uchwały nr 42

Załącznik nr 9 do uchwały nr 42

Załącznik nr 10 do uchwały nr 42

Załącznik nr 11 do uchwały nr 42

uchwała nr 43 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 43

Załącznik nr 2 do uchwały nr 43

Załącznik nr 3 do uchwały nr 43

Załącznik nr 4 do uchwały nr 43

Załącznik nr 5 do uchwały nr 43

Uchwała nr 44 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla polityki społecznej

Załącznik nr 1 do uchwały nr 44

Załącznik nr 2 do uchwały nr 44

Załącznik nr 3 do uchwały nr 44

Załącznik nr 4 do uchwały nr 44

Załącznik nr 5 do uchwały nr 44

Załącznik nr 6 do uchwały nr 44

Załącznik nr 7 do uchwały nr 44

Uchwała nr 45 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla stosunków międzynarodowych

Załącznik nr 1 do uchwały nr 45

Załącznik nr 2 do uchwały nr 45

Załącznik nr 3 do uchwały nr 45

Załącznik nr 4 do uchwały nr 45

Załącznik nr 5 do uchwały nr 45

Załącznik nr 6 do uchwały nr 45

Załącznik nr 7 do uchwały nr 45

Uchwała nr 46 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla studia euroazjatyckie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 46

Załącznik nr 2 do uchwały nr 46

Załącznik nr 3 do uchwały nr 46

Załącznik nr 4 do uchwały nr 46

Załącznik nr 5 do uchwały nr 46

Załącznik nr 6 do uchwały nr 46

uchwała nr 47 – w sprawie zmiany w Załączniku nr 1. do uchwał w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunkach studiów w j. polskim

Uchwała nr 48 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 48

Załącznik nr 2 do uchwały nr 48

Uchwała nr 49 – w sprawie realizacji badania ewaluacyjnego na kierunku organizowanie rynku pracy

Uchwała nr 50 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 50

Uchwała nr 51 – w sprawie zmiany składu w zespołach ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych na danych kierunkach studiów powołanych przez Radę Dydaktyczną

Uchwała nr 52 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załączniki nr 1 do uchwały nr 52

Uchwała nr 53 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załączniki nr 1 do uchwały nr 53

Uchwała nr 54 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załączniki nr 1 do uchwały nr 54

Uchwała nr 55 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na kierunku organizowanie rynku pracy

Załączniki nr 1 do uchwały nr 55

Uchwała nr 56 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załączniki nr 1 do uchwały nr 56

Uchwała nr 57 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 57

Uchwała nr 58 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 58

Załącznik nr 2 do uchwały nr 58

Uchwała nr 59 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 59

Uchwała nr 60 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 60

Załącznik nr 2 do uchwały nr 60

Uchwała nr 61 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 61

Uchwała nr 62 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 62

Uchwała nr 63- w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 63

Uchwała nr 64 – w sprawie upoważnienia mgr. Wojciecha Mincewicza do prowadzenia wykładów na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 64

Uchwała nr 65 – w sprawie upoważnienia mgr. Tomasza Orłowskiego do prowadzenia wykładów na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 65

Uchwała nr 66 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 66

Uchwała nr 67 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 67

Uchwała nr 68 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 68

Uchwała nr 69 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 69

Uchwała nr 70 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 70

Akty prawne Rady Dydaktycznej dla studiów w języku angielskim

Uchwała nr 1 – w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 2 – w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 3 – w sprawie limitów na kierunkach studiów dla studentów w rekrutacji na rok akademicki 2021-2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3

Uchwała nr 4 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4

Uchwała nr 5- w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku UPPS

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-5

Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku GPPS

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-6

Uchwała nr 7 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku GPIR

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-7

Uchwała nr 8 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku UPIR

Zalacznik nr 1 do uchwały nr 8

Uchwała nr 9 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku GPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9

Uchwała nr 10 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku UPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10

Uchwała nr 11 – w sprawie opłaty za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11

Uchwała nr 12 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku UPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12

Uchwała nr 13 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku UPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13

Uchwała nr 14 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14

Uchwała nr 15 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku UPIR
Załącznik nr 1 do uchwały nr 15

Uchwała nr 16 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPIR
Załącznik nr 1 do uchwały nr 16

Uchwała nr 17 – w sprawie rekomendacji dla dr hab. Doroty Heidrich do Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 18 – w sprawie rekomendacji dla dr hab. Patrycji Grzebyk, prof. ucz. do Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 19 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku european economics and politics

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19

Załącznik nr 2 do uchwały nr 19

Załącznik nr 3 do uchwały nr 19

Załącznik nr 4 do uchwały nr 19

Załącznik nr 5 do uchwały nr 19

Uchwała nr 20 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku undergraduate programme in political science

Załącznik nr 1 do uchwały nr 20

Załącznik nr 2 do uchwały nr 20

Załącznik nr 3 do uchwały nr 20

Załącznik nr 4 do uchwały nr 20

Załącznik nr 5 do uchwały nr 20

Uchwała nr 21 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku undergraduate programme in international relations

Załącznik nr 1 do uchwały nr 21

Załącznik nr 2 do uchwały nr 21

Załącznik nr 3 do uchwały nr 21

Załącznik nr 4 do uchwały nr 21

Załącznik nr 5 do uchwały nr 21

Uchwała nr 22 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku graduate programme in political science

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22

Załącznik nr 3 do uchwały nr 22

Załącznik nr 4 do uchwały nr 22

Uchwała nr 23 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku graduate programme in international relations

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23

Załącznik nr 2 do uchwały nr 23

Załącznik nr 3 do uchwały nr 23

Załącznik nr 4 do uchwały nr 23

Uchwała nr 24 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku UPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 24

Uchwała nr 25 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25

Uchwała nr 26 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku UPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 26

Uchwała nr 27 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPPS

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27

Uchwała nr 28 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 28

Uchwała nr 29 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPPS

Załącznik nr 1 do uchwały nr 29

Uchwała nr 30 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 30

Akty prawne Rady Dydaktycznej WNPISM i CE

 

Uchwała nr 1 – w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 2 – w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 3 – w sprawie limitów na kierunkach studiów dla studentów w rekrutacji na rok akademicki 2021-2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3

Uchwała nr 4 – w sprawie powołania stałych zespołów Rady Dydaktycznej ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych na kierunku Europeistyka

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4

Uchwała nr 5 – w sprawie powołania stałych zespołów Rady Dydaktycznej ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych na kierunku Europeistyka – SE

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5

Uchwała nr 6 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021-2022

Uchwała nr 7 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka – studia europejskie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7

Uchwała nr 8 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8

Uchwała nr 9 – w sprawie minimum programowego dla studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka od roku akademickiego 2020-2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9

Uchwała nr 10 – w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 18 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 11 – w sprawie zmiany uchwały nr 8 z dnia 18 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 12 – w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku europeistyka – studia europejskie

Uchwała nr 13 – w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzamin dyplomowy (magisterski) dla kierunku europeistyka

Uchwała nr 14 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 na studia I stopnia dla kierunku europeistyka

Uchwała nr 15 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 na studia II stopnia na kierunku europeistyka profil ogólnoakademicki

Uchwała nr 16 – w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 18 marca 2021 r

Uchwała nr 17 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

X