Rady Dydaktyczne

Członkowie Rad w kadencji 2021-2024

Rada Dydaktyczna dla studiów w języku polskim

Skład Rady:

dr hab. Maciej Raś – Przewodniczący Rady
dr hab. Tomasz Słomka – Wiceprzewodniczący Rady

Przedstawiciele pracowników naukowych:
prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak
dr hab. Ryszard Szarfenberg prof. UW
dr hab. Marko Babić
dr hab. Dorota Heidrich
dr hab. Wiesław Lizak
dr hab. Łukasz Łotocki
dr hab. Ewa Marciniak
dr hab. Justyna Miecznikowska
dr hab. Anna Sroka
dr hab. Krzysztof Szewior
dr Agnieszka Bejma
dr Marta Bożewicz
dr Justyna Godlewska-Szyrkowa
dr Aleksandra Jarczewska
dr Tomasz Mering
dr Jadwiga Karolina Nadolska
dr Justyna Otto
dr Anna Magdalena Wróbel

Przedstawiciele studentów:
mgr Cezary Golędzinowski
Marta Jaskierska
Dawid Kosmal
Aleksandra Kupińska
Michał Krajewski
Bartłomiej Myszór
Kamila Sawicka
Agata Stankowska
Martyna Zaniuk

Rada Dydaktyczna dla studiów w języku angielskim

Skład Rady:

dr hab. Dorota Heidrich – Przewodnicząca Rady
dr Jadwiga Nadolska – Wiceprzewodnicząca Rady

Przedstawiciele pracowników naukowych:
dr hab. Gabriela Grotkowska
dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene
dr hab. Kamila Pronińska
dr hab. Maciej Raś
dr hab. Jakub Zajączkowski
dr Agnieszka Bejma
dr Sławomir Józefowicz
dr Aleksandra Jarczewska

Przedstawiciele studentów:
Adamo Giuseppe
Karolina Molska
Maria Wielgosz

Rada Dydaktyczna WNPiSM i CE dla wspólnych kierunków

Skład Rady:

dr hab. Justyna Miecznikowska – Przewodnicząca Rady
dr Agnieszka Chmielewska – Wiceprzewodnicząca Rady

Przedstawiciele pracowników naukowych:
prof. dr hab. Jacek Wojnicki
dr hab. Olga Barburska
dr hab. Piotr Tosiek
dr hab. Maciej Raś
dr hab. Justyna Miecznikowska
dr Anna Ogonowska
dr Małgorzata Pacek
dr Anna Ostrowska
dr Jadwiga Nadolska

Przedstawiciele studentów:
mgr Cezary Golędzinowski
Weronika Frąckiewicz
Zuzanna Około-Kułak
Lidia Ożgo
Magdalena Pęcak

Akty prawne Rady Dydaktycznej dla studiów w języku polskim

Uchwała nr 1 – w sprawie w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 2 – w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 3 – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku politologia od roku akademickiego 2021-2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 – politologia studia niestacjonarne

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3 – politologia stacjonarne

Uchwała nr 4 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim na rok akademicki 2020

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4

Uchwała nr 5 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne studentów kształcących się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5

uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6

uchwała nr 7 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7

Uchwała nr 8 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8

Uchwała nr 9 – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku studia euroazjatyckie od roku akademickiego 20212022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 w sprawie ustalenia dostosowania programu studiów na kierunku SEA od roku akademckiego 2021-2022

Uchwała nr 10 – w sprawie limitów na kierunkach studiów dla studentów w rekrutacji na rok akademicki 2021-2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10

Uchwała nr 11 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11

Uchwała nr 12 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12

Uchwała nr 13 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku polityka społeczna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13

Załącznik nr 2 do uchwały nr 13

Uchwała nr 14 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14

Uchwała nr 15 -w sprawie upoważnienia mgr Tomasza Łukaszuka do prowadzenia wykładów na kierunku politologia

Uchwała nr 16 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16

Uchwała nr 17 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 17

Załącznik nr 2 do uchwały nr 17

Uchwała nr 18 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne studentów kształcących się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18

Uchwała nr 19 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19

Uchwała nr 20 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 od uchwały nr 20

Uchwała nr 21 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku polityka społeczna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 21

Uchwała nr 22 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22

Uchwała nr 23 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23

Uchwała nr 24 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 24

Załącznik nr 2 do uchwały nr 24

Uchwała nr 25 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców

Uchwała nr 26 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 od uchwały nr 26

Uchwała nr 27 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27

Załączniki nr 2 do uchwały nr 27

X