Uchwały z  2020

Uchwała nr 11 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku politologia

Uchwała nr 12 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku polityka społeczna

Uchwała nr 13 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku stosunki międzynarodowe

Uchwała nr 14 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku studia euroazjatyckie

Uchwała nr 15 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku Undergraduate Programme in International Relations

Uchwała nr 16 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku Undergraduate Programme in Political Science

Uchwała nr 17 – w sprawie tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uchwała nr 18 – w sprawie tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Uchwała nr 19 – w sprawie tematów prac dyplomowych na kierunku Graduate Programme in International Relations

Uchwała nr 20 – w sprawie tematów prac dyplomowych na kierunku organizowanie rynku pracy

Uchwała nr 21 – w sprawie tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Uchwała nr 22 – w sprawie tematów prac dyplomowych na kierunku polityka społeczna

Uchwała nr 23 – w sprawie tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Uchwała nr 24 – w sprawie tematów prac dyplomowych na kierunku Undergraduate Programme in International Relations

Uchwała nr 25 – w sprawie zmiany terminów rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 dla kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne – studia niestacjonarne I stopnia, politologia – studia niestacjonarne I stopnia, European Politics and Economics

Uchwała nr 28 – w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uchwała nr 29 – w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta na kierunku politologia

Uchwała nr 30 – w sprawie zmian w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, organizowanie rynku pracy, europeistyka – integracja europejska, European Politics and Economics, Undergraduate Programme in International Relations, Undergraduate Programme in Political Science, Graduate Programme in Political Science, Graduate Programme in International Relations, Studia euroazjatyckie

Uchwała nr 32 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 32

Uchwała nr 33 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku European Politics and Economics

Załącznik nr 1 do uchwały nr 33

Resolution no. 33

Uchwała nr 34 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku Europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały na 34

Uchwała nr 35 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku Graduate Programme in International Relations

Załącznik nr 1 do uchwały nr 35

Resolution no. 35

Uchwała nr 36 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku Graduate Programme in Political Science

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36

Resolution no. 36

Uchwała nr 37 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 37

Uchwała nr 38 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 38

Uchwała nr 39 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku polityka społeczna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 39

Uchwała nr 40 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku studia euroazjatyckie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 40

Uchwała nr 41 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41

Uchwała nr 42 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku Undergraduate Programme in International Relations

Załącznik nr 1 do uchwały nr 42

Resolution no. 42

Uchwała nr 43 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku Undergraduate Programme in Political Science

Załącznik nr 1 do uchwały nr 43

Resolution no. 43

Uchwała nr 47 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 47

Uchwała nr 48 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku europeistyka – integracja europejska w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 48

Uchwała nr 49 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku organizowanie rynku pracy w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 49

Uchwała nr 50 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku politologia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 50

Uchwała nr 51- w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku polityka społeczna w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 51

Uchwała nr 52 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku studia eurazjatyckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 52

Uchwała nr 53 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku studia euroazjatyckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 53

Uchwała nr 54 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku Undergraduate Programme in International Relations w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 54

Uchwała nr 55 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku Undergraduate Programme in Political Science w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 55

Uchwała nr 56 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku Graduate Programme in Political Science w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 56

Uchwała nr 57 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku Graduate Programme in International Relations w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 57

Uchwała nr 58 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku European Politics and Economics w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 58

Uchwała nr 59 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku stosunki międzynarodowe w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 59

Uchwała nr 60 – w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na studiach I stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 60

Uchwała nr 61 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunku europeistyka – integracja europejska o profilu ogólnoakademickim (I stopień)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 61

Uchwała nr 62 – w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 62

Uchwała nr 63 – w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 63

Uchwała nr 64 – w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 64

Uchwała nr 65 – w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 65

Uchwała nr 66 – w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku polityka społeczna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 66

Uchwała nr 67 – w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 67

Uchwała nr 68 – w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku studia euroazjatyckie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 68

Uchwała nr 69 – w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku Undergraduate Programme in Political Science

Załącznik nr 1 do uchwały nr 69

Resolution No. 69

Uchwała nr 70 – w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku Undregratuate Programme in International Relations

Załącznik nr 1 do uchwały nr 70

Resolution No. 70

Uchwała nr 71 – w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku Graduate Programme in Political Science

Resolution No. 71

Uchwała nr 72 – w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku Graduate Programme in International Relations

Załącznik nr 1 do uchwały nr 72

Resolution No. 72

Uchwała nr 73 – w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku European Politics and Economics

Załącznik nr 1 do uchwały nr 73

Uchwała nr 74 – w sprawie minimum programowego dla studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku polityka społeczna od roku akademickiego 2020-2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 74

Uchwała nr 75 – w sprawie minimum programowego dla studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku europeistyka – integracja europejska od roku akademickiego 20202021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 75

Uchwała nr 76 – w sprawie upoważnienia mgr Damiana Zięby do prowadzenia wykładów na kierunku Undergraduate Programme in European Politics and Economics

Uchwała nr 77 w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych realizowanych na WNPiSM UW

Załącznik nr 1 do uchwały nr 77

Uchwała nr 78 w sprawie powołania stałych zespołów Rady Dydaktycznej ds. zatwierdzania

Załącznik nr 1 do uchwały nr 78

Uchwała nr 79 w sprawie zmiany składu w zespołach ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych na danych kierunkach studiów powołanych przez Radę Dydaktyczną

Załącznik nr 1 do uchwały nr 79

X