Akty prawne Rady Dydaktycznej dla studiów w języku polskim

Uchwała nr 1 – w sprawie w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 2 – w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 3 – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku politologia od roku akademickiego 2021-2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 – politologia studia niestacjonarne

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3 – politologia stacjonarne

Uchwała nr 4 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim na rok akademicki 2020

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4

Uchwała nr 5 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne studentów kształcących się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5

uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6

uchwała nr 7 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7

Uchwała nr 8 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8

Uchwała nr 9 – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku studia euroazjatyckie od roku akademickiego 20212022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 w sprawie ustalenia dostosowania programu studiów na kierunku SEA od roku akademckiego 2021-2022

Uchwała nr 10 – w sprawie limitów na kierunkach studiów dla studentów w rekrutacji na rok akademicki 2021-2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10

Uchwała nr 11 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11

Uchwała nr 12 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12

Uchwała nr 13 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku polityka społeczna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13

Załącznik nr 2 do uchwały nr 13

Uchwała nr 14 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14

Uchwała nr 15 -w sprawie upoważnienia mgr Tomasza Łukaszuka do prowadzenia wykładów na kierunku politologia

Uchwała nr 16 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16

Uchwała nr 17 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 17

Załącznik nr 2 do uchwały nr 17

Uchwała nr 18 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne studentów kształcących się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18

Uchwała nr 19 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19

Uchwała nr 20 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 od uchwały nr 20

Uchwała nr 21 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku polityka społeczna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 21

Uchwała nr 22 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22

Uchwała nr 23 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23

Uchwała nr 24 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 24

Załącznik nr 2 do uchwały nr 24

Uchwała nr 25 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25

Uchwała nr 26 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 od uchwały nr 26

Uchwała nr 27 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27

Załączniki nr 2 do uchwały nr 27

Uchwała nr 28 – w sprawie uznania dyplomu pana Tarasowi Levkun za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie studiów drugiego stopnia

Uchwała nr 29 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały 29

Uchwała nr 30 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 30

Uchwała nr 31 – w sprawie zmian uchwał w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunkach studiów w j. polskim
Załącznik nr 1 do uchwały nr 31

Uchwała nr 32 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe
Załącznik nr 1 do uchwały nr 32
Załącznik nr 2 do uchwały nr 32

Uchwała nr 33 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Załącznik nr 1 do uchwały nr 33

Uchwała nr 34 – w sprawie zatwierdzenia listy zagadnień na egzamin dyplomowy europeistyka — integracja europejska dla profilu ogólnoakademickiego
Załącznik nr 1 do uchwały nr 34

Uchwała nr 35 – w sprawie zatwierdzenia listy zagadnień na egzamin dyplomowy europeistyka — integracja europejska dla profilu praktycznego
Załącznik nr 1 do uchwały nr 35

Uchwała nr 36 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36

Uchwała nr 37 – w sprawie rekomendacji dla dr hab. Doroty Heidrich do Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 38 – w sprawie upoważnienia mgr Anity Budziszewskiej do przeprowadzenia egzaminu na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 38

Uchwała nr 39 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 39

Uchwała nr 40 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 40

Załącznik nr 2 do uchwały nr 40

Załącznik nr 3 do uchwały nr 40

Załącznik nr 4 do uchwały nr 40

Załącznik nr 5 do uchwały nr 40

uchwała nr 41 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41

Załącznik nr 2 do uchwały nr 41

Załącznik nr 3 do uchwały nr 41

Załącznik nr 4 do uchwały nr 41

Załącznik nr 5 do uchwały nr 41

Załącznik nr 6 do uchwały nr 41

Załącznik nr 7 do uchwały nr 41

Załącznik nr 8 do uchwały nr 41

Załącznik nr 9 do uchwały nr 41

Załącznik nr 10 do uchwały nr 41

uchwała nr 42 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 42

Załącznik nr 2 do uchwały nr 42

Załącznik nr 3 do uchwały nr 42

Załącznik nr 4 do uchwały nr 42

Załącznik nr 5 do uchwały nr 42

Załącznik nr 6 do uchwały nr 42

Załącznik nr 7 do uchwały nr 42

Załącznik nr 8 do uchwały nr 42

Załącznik nr 9 do uchwały nr 42

Załącznik nr 10 do uchwały nr 42

Załącznik nr 11 do uchwały nr 42

uchwała nr 43 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 43

Załącznik nr 2 do uchwały nr 43

Załącznik nr 3 do uchwały nr 43

Załącznik nr 4 do uchwały nr 43

Załącznik nr 5 do uchwały nr 43

Uchwała nr 44 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla polityki społecznej

Załącznik nr 1 do uchwały nr 44

Załącznik nr 2 do uchwały nr 44

Załącznik nr 3 do uchwały nr 44

Załącznik nr 4 do uchwały nr 44

Załącznik nr 5 do uchwały nr 44

Załącznik nr 6 do uchwały nr 44

Załącznik nr 7 do uchwały nr 44

Uchwała nr 45 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla stosunków międzynarodowych

Załącznik nr 1 do uchwały nr 45

Załącznik nr 2 do uchwały nr 45

Załącznik nr 3 do uchwały nr 45

Załącznik nr 4 do uchwały nr 45

Załącznik nr 5 do uchwały nr 45

Załącznik nr 6 do uchwały nr 45

Załącznik nr 7 do uchwały nr 45

Uchwała nr 46 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla studia euroazjatyckie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 46

Załącznik nr 2 do uchwały nr 46

Załącznik nr 3 do uchwały nr 46

Załącznik nr 4 do uchwały nr 46

Załącznik nr 5 do uchwały nr 46

Załącznik nr 6 do uchwały nr 46

uchwała nr 47 – w sprawie zmiany w Załączniku nr 1. do uchwał w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunkach studiów w j. polskim

Uchwała nr 48 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 48

Załącznik nr 2 do uchwały nr 48

Uchwała nr 49 – w sprawie realizacji badania ewaluacyjnego na kierunku organizowanie rynku pracy

Uchwała nr 50 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 50

Uchwała nr 51 – w sprawie zmiany składu w zespołach ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych na danych kierunkach studiów powołanych przez Radę Dydaktyczną

Uchwała nr 52 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załączniki nr 1 do uchwały nr 52

Uchwała nr 53 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załączniki nr 1 do uchwały nr 53

Uchwała nr 54 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załączniki nr 1 do uchwały nr 54

Uchwała nr 55 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na kierunku organizowanie rynku pracy

Załączniki nr 1 do uchwały nr 55

Uchwała nr 56 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załączniki nr 1 do uchwały nr 56

Uchwała nr 57 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 57

Uchwała nr 58 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 58

Załącznik nr 2 do uchwały nr 58

Uchwała nr 59 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 59

Uchwała nr 60 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 60

Załącznik nr 2 do uchwały nr 60

Uchwała nr 61 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 61

Uchwała nr 62 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 62

Uchwała nr 63- w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 63

Uchwała nr 64 – w sprawie upoważnienia mgr. Wojciecha Mincewicza do prowadzenia wykładów na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 64

Uchwała nr 65 – w sprawie upoważnienia mgr. Tomasza Orłowskiego do prowadzenia wykładów na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 65

Uchwała nr 66 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 66

Uchwała nr 67 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 67

Uchwała nr 68 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 68

Uchwała nr 69 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 69

Uchwała nr 70 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 70

Uchwała nr 71 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 71

Uchwała nr 72 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku politologia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 72

Uchwała nr 73 – sprawie zmiany uchwały nr 78 z 2020 r. Rady Dydaktycznej WNPiSM

Załącznik nr 1 do uchwały nr 73

Uchwała nr 74 – w sprawie określenia przedmiotu obejmującego wiedzę, umiejętności i kompetencji na kierunku studia euroazjatyckie

Uchwała nr 75 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Załącznik nr 1 do uchwały nr 75

Uchwała nr 76 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr 76

Uchwała nr 77 -w sprawie określenia przedmiotu obejmującego wiedzę, umiejętności i kompetencji na kierunku europeistyka – integracja europejska

Uchwała nr 78 – w sprawie określenia przedmiotu obejmującego wiedzę, umiejętności i kompetencji na kierunku polityka społęczna – I i II stopień

Uchwała nr 79 -w sprawie określenia przedmiotu obejmującego wiedzę, umiejętności i kompetencji na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – I i II stopień

Uchwała nr 80 -w sprawie określenia przedmiotu obejmującego wiedzę, umiejętności i kompetencji na kierunku organizowanie rynku pracy

Uchwała nr 81 -w sprawie określenia przedmiotu obejmującego wiedzę, umiejętności i kompetencji na kierunku stosunki międzynarodowe – I i II stopień

Uchwała nr 82 -w sprawie określenia przedmiotu obejmującego wiedzę, umiejętności i kompetencji na kierunku politologia – I i II stopień

Uchwała nr 83 – w sprawie zatwierdzenia listy zagadnień na egzamin dyplomowy organizowanie rynku pracy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 83

Uchwała nr 84 – w sprawie zatwierdzenia listy zagadnień na egzamin dyplomowy polityka społeczna, I i II stopień

Załącznik nr 1 do uchwały nr 84

Załącznik nr 2 do uchwały nr 84

Uchwała nr 85 -w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku europeistyka – integracja europejska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 85

Akty prawne Rady Dydaktycznej dla studiów w języku angielskim

Uchwała nr 1 – w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 2 – w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 3 – w sprawie limitów na kierunkach studiów dla studentów w rekrutacji na rok akademicki 2021-2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3

Uchwała nr 4 – w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4

Uchwała nr 5- w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku UPPS

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-5

Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku GPPS

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-6

Uchwała nr 7 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku GPIR

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-7

Uchwała nr 8 – w sprawie zatwierdzenia prac dyplomowych na kierunku UPIR

Zalacznik nr 1 do uchwały nr 8

Uchwała nr 9 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku GPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9

Uchwała nr 10 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku UPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10

Uchwała nr 11 – w sprawie opłaty za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11

Uchwała nr 12 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku UPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12

Uchwała nr 13 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku UPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13

Uchwała nr 14 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14

Uchwała nr 15 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku UPIR
Załącznik nr 1 do uchwały nr 15

Uchwała nr 16 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPIR
Załącznik nr 1 do uchwały nr 16

Uchwała nr 17 – w sprawie rekomendacji dla dr hab. Doroty Heidrich do Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 18 – w sprawie rekomendacji dla dr hab. Patrycji Grzebyk, prof. ucz. do Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 19 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku european economics and politics

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19

Załącznik nr 2 do uchwały nr 19

Załącznik nr 3 do uchwały nr 19

Załącznik nr 4 do uchwały nr 19

Załącznik nr 5 do uchwały nr 19

Uchwała nr 20 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku undergraduate programme in political science

Załącznik nr 1 do uchwały nr 20

Załącznik nr 2 do uchwały nr 20

Załącznik nr 3 do uchwały nr 20

Załącznik nr 4 do uchwały nr 20

Załącznik nr 5 do uchwały nr 20

Uchwała nr 21 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku undergraduate programme in international relations

Załącznik nr 1 do uchwały nr 21

Załącznik nr 2 do uchwały nr 21

Załącznik nr 3 do uchwały nr 21

Załącznik nr 4 do uchwały nr 21

Załącznik nr 5 do uchwały nr 21

Uchwała nr 22 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku graduate programme in political science

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22

Załącznik nr 3 do uchwały nr 22

Załącznik nr 4 do uchwały nr 22

Uchwała nr 23 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dla kierunku graduate programme in international relations

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23

Załącznik nr 2 do uchwały nr 23

Załącznik nr 3 do uchwały nr 23

Załącznik nr 4 do uchwały nr 23

Uchwała nr 24 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku UPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 24

Uchwała nr 25 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25

Uchwała nr 26 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku UPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 26

Uchwała nr 27 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPPS

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27

Uchwała nr 28 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 28

Uchwała nr 29 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPPS

Załącznik nr 1 do uchwały nr 29

Uchwała nr 30 – w sprawie zatwierdzenia tematu prac dyplomowych na kierunku GPIR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 30

Akty prawne Rady Dydaktycznej WNPISM i CE

Uchwała nr 1 – w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 2 – w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 3 – w sprawie limitów na kierunkach studiów dla studentów w rekrutacji na rok akademicki 2021-2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3

Uchwała nr 4 – w sprawie powołania stałych zespołów Rady Dydaktycznej ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych na kierunku Europeistyka

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4

Uchwała nr 5 – w sprawie powołania stałych zespołów Rady Dydaktycznej ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych na kierunku Europeistyka – SE

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5

Uchwała nr 6 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021-2022

Uchwała nr 7 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka – studia europejskie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7

Uchwała nr 8 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8

Uchwała nr 9 – w sprawie minimum programowego dla studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka od roku akademickiego 2020-2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9

Uchwała nr 10 – w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 18 marca 2021 r

Uchwała nr 11 – w sprawie zmiany uchwały nr 8 z dnia 18 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 12 – w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku europeistyka – studia europejskie

Uchwała nr 13 – w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzamin dyplomowy (magisterski) dla kierunku europeistyka

Uchwała nr 14 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 na studia I stopnia dla kierunku europeistyka

Uchwała nr 15 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 na studia II stopnia na kierunku europeistyka profil ogólnoakademicki

Uchwała nr 16 – w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 18 marca 2021 r

Uchwała nr 17 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 18 – w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku europeistyka I stopień

Uchwała nr 19 – w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku europeistyka II stopień

Uchwała nr 20 – w sprawie określenia przedmiotu obejmującego wiedzę, umiejętności i kompetencji na kierunku europeistyka II stopień

X