Rada Interesariuszy

Celem Rady Interesariuszy WNPiSM jest wsparcie procesu dydaktycznego, badawczego, rozwoju naukowego i zawodowego studentów kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz pracowników badawczych i dydaktycznych Wydziału.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

 1. wzmacnianie działań badawczych i dydaktycznych realizowanych w ramach wspólnych inicjatyw akademickich, w tym udział w organizacji sympozjów i konferencji,
 2. udział w dyskusji podczas posiedzeń Rady Interesariuszy WNPiSM,
 3. w badaniach ankietowych prowadzonych na potrzeby wskazania kompetencji potrzebnych absolwentom na rynku pracy,
 4. określania efektów kształcenia, profilu absolwenta i programu studiów realizowanych w ramach kierunków Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Pliki i dokumenty:

Regulamin

fot. Mirosław Każmierczak_© Biuro Promocji UW (35)

Skład Rady Interesariuszy

Zespół kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Waldemar Bejgier – dyrektor  Polskiej Izby Systemów Alarmowych
 • Tomasz Bratek – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 • dr Dariusz Brakoniecki – wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości
 • płk mgr inż. Mateusz Dadał –  Dowódca Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowejmiędzynarodowej jednostki policji wojskowej NATO
 • Krzysztof Dąbrowski– dyrektor Pionu Organizacji i Zarządzania w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, były dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
 • Robert Filipczak – Ambasador RP w Estonii, radca – minister ds. bezpieczeństwa dyplomatycznego – Wydział Bezpieczeństwa Dyplomatycznego Inspektoratu Służby Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • dr hab. Jacek Jastrzębski – przewodniczący KNF
 • dyw. dr Adam Joks – dowódca Joint Force Training Centre w Bydgoszczy
 • Piotr Kostrzewa-Zalewski – Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu BNP Paribas Polska
 • dr Krzysztof Malesa – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zastępca Dyrektora
 • dr Aleksandra Morzycka – Spokesperson/Communication Advisor of the Commander, NATO Force Integration Unit Poland
 • gen. Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej
 • Adam Rapacki – Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP
 • Jacek Słupczyński – radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski
 • mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach– ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej, właściciel firmy doradczo szkoleniowej Safety Project

Zespół kierunku stosunki międzynarodowe:

 • dr Małgorzata Bonikowska – prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych;
 • Tomasz Bratek – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy;
 • Dr hab. Adam Burakowski – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indii;
 • Maciej Dachowski – UN OCT, Political Officer, Knowledge Management and Coordination; Policy, Knowledge Management and Coordination Branch, United Nations Office of Counter-Terrorism;
 • Michał Fijoł – Wiceprezes Polskich Linii Lotniczych LOT, członek Zarządu ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT;
 • Robert Kaleta – prezes zarządu ENERGA Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne SP. Z.O.O., wiceprezes zarządu Fundacji „Universitatis Varsoviensis”;
 • Piotr Kostrzewa-Zalewski – Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu BNP Paribas Polska;
 • Grzegorz Kowal – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii;
 • Paweł Milewski – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii;
 • Tomasz Rados – pracownik instytucji Unii Europejskiej, Członek Rady Polonii Belgijskiej oraz Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Ambasadorze RP w Belgii;
 • Anna Rupp – Head of Cash Management, Euronet Worldwide;
 • Dominika Springer – członek Zarządu, Fundacja HumanDOC.
X