Rada Interesariuszy

Celem Rady Interesariuszy WNPiSM jest wsparcie procesu dydaktycznego, badawczego, rozwoju naukowego i zawodowego studentów kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz pracowników badawczych i dydaktycznych Wydziału.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

  1. wzmacnianie działań badawczych i dydaktycznych realizowanych w ramach wspólnych inicjatyw akademickich, w tym udział w organizacji sympozjów i konferencji,
  2. udział w dyskusji podczas posiedzeń Rady Interesariuszy WNPiSM,
  3. w badaniach ankietowych prowadzonych na potrzeby wskazania kompetencji potrzebnych absolwentom na rynku pracy,
  4. określania efektów kształcenia, profilu absolwenta i programu studiów realizowanych w ramach kierunków Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Skład Rady Interesariuszy

Adach Wanda, Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Basałaj Janusz, Przewodniczący Komisji ds. Mediów i Marketingu PZPN

Batycka-Wąsik Maria Jolanta, Wójt Gminy Lesznowola

Bejgier Waldemar, Dyrektor Polskiej Izby Systemów Alarmowych

Benedykciński Grzegorz, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Bieniasz Dorota, Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń i Orzecznictwa,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bonikowska Małgorzata dr, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych

Brakoniecki Dariusz dr, Wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości

Bratek Tomasz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Burakowski Adam dr hab., Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indii

Chludziński Marcin, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Dachowski Maciej, UN OCT:  Political Officer, Biuro ds. Zwalczania Terroryzmu Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dadał Mateusz płk mgr inż., Szef Oddziału w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej

Dąbrowska Zuzanna, Publicystka, Dziennik „Rzeczpospolita”

Dąbrowski Krzysztof, Dyrektor Pionu Organizacji i Zarządzania w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, były dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Duma Marcin, Prezes Zarządu, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS

Fijoł Michał, Wiceprezes Polskich Linii Lotniczych LOT, członek Zarządu ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT

Filipczak Robert, Ambasador RP w Estonii, radca – minister ds. bezpieczeństwa dyplomatycznego – Wydział Bezpieczeństwa Dyplomatycznego Inspektoratu Służby Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Fudali Dariusz ppłk dr, Centralny Zarząd Służby Więziennej

Grabusińska Zuzanna, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Jastrzębski Jacek dr hab. prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Jaworska Jolanta, Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie w Polsce

Joks Adam gen. dyw. dr, Dowódca Joint Force Training Centre w Bydgoszczy (Centrum Szkolenia Sił Połączonych)

Kaczyńska Beata, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ZUS

Kaleta Robert, Prezes zarządu ENERGA Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne SP. Z.O.O., wiceprezes zarządu Fundacji „Universitatis Varsoviensis”

Kandziak Wioletta, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN

Kędzierski Krzysztof, Regional Safety Oversight Organisations Coordination Officer w The International Civil Aviation Organization

Kostrzewa-Zalewski Piotr, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu BNP Paribas Polska

Kowal Grzegorz, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii

Kudrzycki Zbigniew dr hab., Wójt Gminy Rozogi

Kułakowska Justyna, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Łażewska – Hrycko  Katarzyna, Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego

Łoszewski Patryk, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Finansów

Łysak Paweł, Dyrektor Teatru Powszechnego

Majman Sławomir, Wiceprezes Zarządu Targów Warszawskich S.A.

Makatrewicz De Roy Andrew, Partner w Bearstone Global

Malesa Krzysztof dr, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zastępca Dyrektora

Malinowski Andrzej, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Milewski Paweł, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii

Miziołek Joanna, Dziennikarka, Tygodnik „Wprost”

Morzycka Aleksandra dr, Rzecznik prasowy/doradca Dowódcy ds. Komunikacji NFIU Poland

Olejniczak Wojciech dr, Członek Rady Nadzorczej, mBank Biuro maklerskie

Oleszczuk Małgorzata, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Paradowski Artur Maciej, Prezydent Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, Rada d/s. rolnictwa przy Prezydencie RP

Piątkowski Michał, Big Fish Polska, Recruitment & Training Project Manager

Pietrasik Andrzej Józef, Burmistrz Miasta Płońsk

Praga Tomasz gen. bryg., Komendant Straży Granicznej

Rados Tomasz, Pracownik instytucji Unii Europejskiej, Członek Rady Polonii Belgijskiej oraz Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Ambasadorze RP w Belgii

Radzikowski Andrzej, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Rapacki Adam nadinsp. w st. spocz., Stowarzyszenie Generałów Policji RP

Rupp Anna, Head of Cash Management, Euronet Worldwide

Sikora Grzegorz, Dyrektor ds. komunikacji, Forum Związków Zawodowych

Siwińska Bianka dr, dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy”

Skawiński Filip dr, Analityk w Wydziale Politycznym, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

Skiba Artur, Prezes Zarządu Antal International

Słupczyński Jacek, radca prawny, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Informacji Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło &Topolewski

Springer Dominika, Fundacja HumanDoc

Starzyński Piotr dr, Adwokat, Kancelaria Adwokacka SAPERE AUDE

Stelmach Jarosław mjr rez. dr inż., Ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej, właściciel firmy doradczo szkoleniowej Safety Project

Stępiński Michał dr, Ekspert ds. bezpieczeństwa w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, były dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji

Struzik Adam, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Walenciak Robert, Zastępca Redaktora Naczelnego, Tygodnik „Przegląd”

Wesołowski Przemysław, Prezes Zarządu SW Research

Wocial Daniel, Prezes Adecco Poland

Wojdat Marcin, Sekretarz m.st. Warszawy

Zakrzewska Iwona, Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

Zwierz Izabela, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

X