Rada WNPiSM UW

Rada Wydziału to kolegialny organ w którym zasiadają wszyscy samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz przedstawiciele pracowników niesamodzielnych, administracji, doktorantów i studentów.

Miejsce posiedzeń Rady

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Aula Prof. Jana Baszkiewicza

Częstotliwość posiedzeń

Raz w miesiącu

Następne posiedzenie

18.12.2019

Członkowie Rady Wydziału

 • Dziekan i prodziekani

  Przewodniczący Rady -prof. Stanisław Sulowski – Dziekan

  dr Justyna Godlewska-Szyrkowa

  dr hab. Daniel Przastek

  dr Łukasz Zamęcki

 • Profesorowie oraz nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

  1. Anioł Włodzimierz prof. dr hab. (urlop naukowy)

  2. Balcerowicz Bolesław prof. dr hab.

  3. Bieleń Stanisław prof. dr hab.

  4. Bieńczyk-Missala Agnieszka dr hab.

  5. Bodio Tadeusz prof. dr hab. (urlop zdrowotny)

  6. Borkowski Paweł dr hab.

  7. Bógdał-Brzezińska Agnieszka dr hab.

  8. Chwedoruk Rafał prof. UW dr hab.

  9. Ciechański Jerzy dr hab.

  10. Czaputowicz Jacek prof. dr hab.

  11. Duszczyk Maciej dr hab.

  12. Filipowicz Stanisław prof. dr hab.

  13. Firlit-Fesnak Grażyna prof. dr hab.

  14. Gagatek Wojciech dr hab.

  15. Gardocki Sylwester dr. hab.

  16. Garlicki Jan prof. dr hab.

  17. Garner Natalia dr hab.

  18. Gasztold Aleksandra dr hab.

  19. Gawrycki Marcin prof. dr hab.

  20. Grosse Tomasz prof. UW dr hab.

  21. Haliżak Marian prof. dr hab.

  22. Hut Paweł dr hab.

  23. Ilkowski Filip dr hab.

  24. Itrich-Drabarek Jolanta prof. dr hab.

  25. Jakubowski Wojciech prof. dr hab.

  26. Jaroszewska Emilia dr hab.

  27. Karwat Mirosław prof. dr hab.

  28. Klementewicz Tadeusz prof. dr hab.

  29. Kołodziejczyk Katarzyna dr hab.

  30. Kossewska Elżbieta dr hab.

  31. Kownacki Tomasz dr hab.

  32. Kozłowski Sebastian dr hab.

  33. Księżopolski Mirosław prof. dr hab.

  34. Kupiecki Robert prof. UW, dr hab.

  35. Kurowska Anna dr hab.

  36. Kuźniar Roman prof. dr hab.

  37. Lasocik Zbigniew prof. dr hab.

  38. Leś Ewa, prof. dr hab.

  39. Lizak Wiesław dr hab.

  40. Łukowski Wojciech, prof. UW dr hab. (urlop naukowy

  41. Madej Marek dr hab.

  42. Malinowska Izabela prof. dr hab.

  43. Marciniak Ewa dr hab.

  44. Marczuk Karina dr hab.

  45. Męcina Jacek prof. UW dr hab.

  46. Michałowska Grażyna prof. dr hab.

  47. Mider Daniel dr hab.

  48. Mieńkowska-Norkiene Renata dr hab.

  49. Misiuk Andrzej prof. dr hab.

  50. Nowak Leszek dr hab.

  51. Pasztor Grażyna, prof. dr hab.

  52. Popławski Dariusz prof. dr hab.

  53. Rothert Agnieszka prof. UW dr hab.

  54. Rydlewski Grzegorz prof. dr hab.

  55. Rysińska Irena dr hab.

  56. Siemiątkowski Zbigniew, dr hab.

  57. Słomka Tomasz dr hab.

  58. Spytek-Bandurska Grażyna dr hab.

  59. Sroka Anna dr hab.

  60. Starzyk-Sulejewska Joanna dr hab.

  61. Stasiak-Jazukiewicz Ewa prof. dr hab.

  62. Sułek Mirosław prof. dr hab.

  63. Szarfenberg Ryszard prof. UW dr hab.

  64. Szatur-Jaworska Barbara prof. UW dr hab.

  65. Szczupaczyński Jerzy dr hab.

  66. Szeptycki Andrzej, dr hab.

  67. Szewior Krzysztof dr hab.

  68. Szustek Anna dr hab.

  69. Szylko-Skoczny Małgorzata prof. dr hab.

  70. Szymański Adam dr hab.

  71. Tomaszewski Krzysztof dr hab.

  72. Tosiek Piotr dr hab.

  73. Tymanowski Józef prof. UW dr hab.

  74. Ulatowski Rafał dr hab.

  75. Ulicka Grażyna prof. dr hab.

  76. Uścińska Gertruda prof. dr hab.

  77. Wawrzyk Piotr dr hab.

  78. Weiss Shewach prof. dr hab.

  79. Wierzbicki Andrzej prof. UW dr hab.

  80. Wierzchowska Anna dr hab.

  81. Witkowska Marta dr hab.

  82. Wojciuk Anna dr hab.

  83. Wojnicki Jacek prof. dr hab.

  84. Wojtaszczyk Konstanty prof. dr hab.

  85. Zając Justyna prof. dr hab.

  86. Zajączkowski Jakub dr hab.

  87. Zaleśny Jacek dr hab.

  88. Załęski Piotr dr hab. (urlop naukowy)

  89. Zięba Ryszard prof. dr hab.

  90. Ziółkowski Jacek dr hab.

  91. Żołędowski Cezary prof. UW dr hab.

  92. Żyro Tomasz prof. dr hab.

 • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

  1. Bejma Agnieszka dr

  2. Biskup Bartłomiej dr

  3. Jas-Koziarkiewicz Marta dr

  4. Jędrzejowska Karina, dr

  5. Kaczmarek Bohdan dr

  6. Kardaś Szymon, dr

  7. Marcinkowska Paula dr

  8. Materska-Sosnowska Anna dr

  9. Mirska Andżelika dr

  10. Oberda-Monkiewicz Anita dr

  11. Otto Justyna dr

  12. Pieliński Bartosz dr

  13. Poboży Błażej dr

  14. Theiss Maria dr

 • Przedstawiciele administracji Wydziału

  1. Dąbrowski Maciej mgr

  2. Gołkowska Monika mgr

  3. Mackiewicz Ewa mgr

  4. Sikorska Bożena mgr

  5. Warchocki Grzegorz mgr

 • Przedstawiciele doktorantów

  1. Rafał Więckiewicz dr (przewodniczący Samorządu Doktorantów)

  2. Tomasz Matynia mgr

 • Przedstawiciele studentów

  Samorząd wybierze swoich przedstawicieli w październiku/listopadzie.

X