Stowarzyszenie Absolwentów Nauk Politycznych

Jest Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, był Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, jest tysiące absolwentów tych wydziałów i wreszcie, od kwietnia 2018 roku, jest Stowarzyszenie Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uznaliśmy, że czas najwyższy zrobić coś dobrego dla siebie, dla politologów dawnych i obecnych pokoleń, dla naszego Wydziału, jeżeli nadal mamy do niego sentyment. Uznaliśmy, że po udanych obchodach jubileuszu 50-lecia, a zwłaszcza po szampańskiej zabawie na Balu Absolwenta w grudniu ubiegłego roku, warto pójść za ciosem i zarejestrować Stowarzyszenie, którego celem będzie m.in. odbudowanie więzi koleżeńskich politologów, organizacja spotkań i dyskusji, a jeśli to konieczne – wspieranie się w trudnych sytuacjach życiowych.

Kontakt     sanp@uw.edu.pl 

Stowarzyszenie jest apolityczne, otwarte na wszystkich absolwentów. W Statucie zapisaliśmy, że jego celem jest:

 1. Integracja środowiska absolwentów Wydziału oraz budowa więzów solidarności koleżeńskiej i zawodowej pomiędzy Członkami Stowarzyszenia.
 2. Edukacja i propagowanie nauk politycznych jako dyscypliny naukowej i atrakcyjnego kierunku studiów.
 3. Dbałość o dobre imię absolwentów Wydziału.
 4. Kultywowanie tradycji i wartości związanych z Wydziałem.
 5. Działalność na rzecz rozwoju zawodowego Członków Stowarzyszenia.
 6. Wspieranie absolwentów Wydziału, w tym również wzajemna pomoc w sytuacjach życiowych i zawodowych.
 7. Promocja Wydziału.
 8. Współdziałanie i współpraca z ośrodkami politologicznymi w kraju i za granicą.
 9. Współdziałanie i współpraca z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych oraz innymi towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami o podobnym charakterze.
 10. Współpraca z ośrodkami masowej informacji.
 11. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Wydziału w środowiskach opiniotwórczych.
 12. Upowszechnianie wiedzy politologicznej.
 13. Propagowanie kultury politologicznej.
 14. Organizowanie atrakcyjnych form życia koleżeńskiego i towarzyskiego absolwentów Wydziału.
 15. Działalność nakierowana na integrację środowiska absolwentów Wydziału, w tym prowadzenie klubu, wydawnictw, spotkań.
 16. Utrzymywanie więzi z Wydziałem.

Dokumenty do pobrania

Konto bankowe SANP

Bank BGŻBNP:

59 1750 0012 0000 0000 4089 4338

Władze Stowarzyszenia

Jan Garlicki – przewodniczący
jgarlicki@uw.edu.pl

Sara Burchert – wiceprzewodnicząca
sara.burchert@gmail.com

Norbert Potocki – skarbnik
norbert.potocki@interia.pl

Jerzy Papuga
papuga@it.com.pl

Daniel Przastek
d.przastek@uw.edu.pl

Powyższe cele będziemy realizowali poprzez:

1) Organizowanie okresowych spotkań Członków Stowarzyszenia.

2) Rozwijanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej, w tym organizacja grup zainteresowań, spotkań z wybitnymi osobistościami — także spoza środowiska absolwentów.

3) Propagowanie wzorców osobowych i zachowań, jakie powinny charakteryzować postawę zawodową i moralną absolwentów.

4) Organizowanie spotkań z absolwentami, także tymi, którzy są politykami, studentami i pracownikami naukowymi Wydziału.

5) Wydawanie albumu — katalogu absolwentów oraz innych materiałów informacyjnych na temat absolwentów i Wydziału w każdej formie, w tym także elektronicznej.

6) Wydawanie oświadczeń publicznych w sprawach ważnych dla środowiska absolwentów Wydziału.

7) Ochronę interesów Członków Stowarzyszenia, włącznie ze świadczeniem im materialnej pomocy, w miarę możliwości Stowarzyszenia, w uzasadnionych przypadkach.

8) Fundowanie stypendiów.

9) Prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

10) Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

X