Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami powstało w 2014 r. jako efekt grantu UE – Transfer of Innovations,. Leonardio da Vinci program pt. „Increase of EU’s economic potential in relations with China” – koordynatorzy projektu dr Łukasz Gołota (konsorcjum) i mgr Anita Budziszewska (UW). Centrum posiada własną domenę internetową oraz niezależną siatkę partnerów w Chinach. Centrum uczestniczy też w procesie tworzenia Centrów Polskich i Europejskich w Azji we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Dzięki tym działaniom udało się otworzyć programy studiów o Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej na najlepszych uczelniach w Chinach.

Najważniejsi Partnerzy Centrum:
– Stałe Przedstawicielstwo Chińskiej Republiki Ludowej przy Komisji Europejskiej w Brukseli
(Belgia);
– Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie (Polska);
– Bank of China (Chiny, Polska);
– Sichuan University (Chiny);
– Peking University (Chiny);
– Fudan University (Chiny);
– Tsinghua University (Chiny);
– University of Xiamen (Chiny);
– Zheijang University(Chiny);
– Ambasada RP w ChRL (Chiny);
– Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Szanghaju (Chiny);
– Social Wi-Fi (polski eksporter innowacyjnych technologii, Polska);
– Cheshire Chamber of Commerce (izba handlowa, Zjednoczone Królestwo);
– 14+ Pathways Ltd. (przedsiębiorstwo, Zjednoczone Królestwo);
– Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych (Polska);
– Hauwai (przedsiębiorstwo, Chiny);
– Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Więcej o centrum: https://www.ism.uw.edu.pl/projekty-badawcze oraz http://chinastudy.pl/centrum-badan-nad-wspolczesnymi-chinami-2/