Centrum afiliowane jest bezpośrednio przy Northeastern Illinois University i powstało w 2015 r. jako efekt instytucjonalizacji współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz NEIU (Northeastern Illinois University) w Chicago. Dzięki powstaniu Centrum możliwa jest realizacja nowych transatlantyckich projektów naukowych oraz kulturalnych. Centrum kierują prof. Lidia Filus (ze strony NEIU) oraz dr Aleksandra Jarczewska (ze strony WNPiSM ISM UW). Dzięki Centrum zorganizowano już w USA wiele wykładów dla studentów z zakresu kultury polskiej oraz interdyscyplinarne warsztaty. Planowane są dalsze działania obejmujące wymiany studenckie oraz staże i wizyty wykładowców.

Kalendarium:

2015 – utworzenie PEACER

2015– w ramach działań PEACER: organizacja szeregu wykładów dla naukowców i stypendystów wizytujących w USA oraz wizyty wykładowców z NEIU w Polsce w ramach wizyt studyjnych oraz stypendiów w PL (wizyta Dyrektora Programów Międzynarodowych z NEIU prof. Larryego Berlina, wizyta prof. Lidii Filus, w ramach stypendium: Prof. Christina Ciecierski, prof. Mike Wenz)

2016 – organizacja PEACER Week w USA (grudzień – a w ramach organizacji tego tygodnia szereg wydarzeń promujących współpracę i wymianę, w tym: seminarium o TTIP; seminarium o kobietach imigrantkach i edukacji dzieci w duchu promocji kultury państw pochodzenia, wykłady dla studentów NEIU, spotkania w sprawie wymiany UW-NEIU; warsztaty modelowania matematycznego z udziałem delegacji uczniów z polskiego liceum

2017 – udział PEACER w organizacji konferencji „Women in Science”, zorganizowanej jako część obchodów rocznicy 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie oraz promowania jej dorobku, Konferencja odbyła się w NEIU we wrześniu 2017

2018 – PEACER Week równolegle zorganizowany w NEIU i na WNPiSM UW – wykłady, seminaria oraz promocja wymiany UW-NEIU (prof. Cris Toffolo na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW – ERASMUS+ program; dr hab. Anna Wojciuk na NEIU)

Więcej informacji: klik oraz klik