Kompetencje – dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze Szkołą Doktorską – Zastępca Kierownika Studiów Doktoranckich

Zakres kompetencji

  1. Koordynuje współpracę między Wydziałem a Szkołą Doktorską Nauk Społecznych (SDNS).
  2. Współpracuje z Dziekanem oraz KJD we wszystkich kwestiach dotyczących doktorantów dyscyplin nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie.
  3. Współpracuje z KJD w zakresie przedstawiania oferty dydaktycznej realizowanej przez Wydział w SDNS.
  4. Wspiera doktorantów realizujących studia doktoranckie w ramach dyscyplin nauk o polityce  i       administracji oraz nauk o bezpieczeństwie.
  5. Wspiera informacyjnie oraz organizacyjnie promotorów prac doktorskich w kwestiach istotnych dla doktorantów.
  6. Koordynuje i uczestniczy w procesie rekrutacji do SDNS w ramach obu dyscyplin.
  7. Koordynuje program studiów doktoranckich na WNPiSM w języku
  8. Wspiera doktorantów odbywających studia doktoranckie na WNPiSM.
X