O_prof_dr_hab_Stanislaw_Sulowski_01v1

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski
Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

O_dr_Justyna_Godlewska-Szyrkowa_02v1

Dr Justyna Godlewska-Szyrkowa
Prodziekan ds. Studenckich

Dyżury w maju:
07.05 (wtorek) - godz. 9.00-10.30
16.05 (czwartek) - godz. 11.30-13.00
22.05 (środa) - godz. 11.30-13.00
29.05 (środa) - godz. 11.30-13.00
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój 125 (tylko do dyżurów)

O_dr_Daniel_Przastek_01v1

Dr hab. Daniel Przastek
Prodziekan ds. Finansowych i Rozwoju

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój 217

O_dr_Lukasz_Zamecki_02v1

Dr Łukasz Zamęcki
Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Dyżur: wtorek 10:00 - 11:30

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój 213