Zagadnienia kwalifikacyjne

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne II stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Zagadnienia szczegółowe egzaminu pisemnego w formie testowej:

 1. Administracja publiczna właściwa w zakresie spraw bezpieczeństwa
 2. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 3. Naczelne organy państwowe (Prezydent RP, Rada Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej) w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 4. Podstawowe pojęcia związane z zapobieganiem przestępczości
 5. Pojęcie i rodzaje bezpieczeństwa
 6. Policja i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
 7. Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne
 8. Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach Unii Europejskiej.
 9. Rola aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń z mocą ustawy, aktów prawa miejscowego) w regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego
 10. Rola kryminalistyki w procesie zapobiegania oraz wykrywania przestępstw
 11. System penitencjarny w Polsce: podstawowe pojęcia oraz ustawodawstwo
 12. Stany nadzwyczajne w prawodawstwie w Polsce
 13. Terroryzm jako zagrożenie dla państw
 14. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa

 

Proponowana literatura:

 • Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka- czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011
 • Misiuk A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014
 • Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce: zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Wydział Wydawnictw i Poligrafii WyŜszej Szkoły Policji, Szczytno 2012
 • Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013
 • Sulowski S. (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013
 • Sulowski S., M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009
 • Szymanowski T., Migdał J., Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011
Polityka społeczna, studia stacjonarne II stopnia

 Studia stacjonarne II stopnia

Artykuł naukowy, na podstawie którego przeprowadzana jest rozmowa predyspozycyjna:

Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne II stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Pisemny test wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych odbywa się w oparciu o poniższe podręczniki:

 • Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, Warszawa 2017;
 • Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2009;
 • Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza – struktura – dynamika, Warszawa 2006.
Zachęcamy do przejrzenia przykładowych testów kwalifikacyjnych:
X