Balcerowicz Bolesław prof. dr hab.

Balcerowicz Bolesław

prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz – prof. dr hab. (1998), gen. dyw. w st. spocz. Pracownik naukowo-badawczy w Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. W latach 1965-1991 służył w jednostkach liniowych i sztabach Wojska Polskiego. Od roku 1991 w Akademii Obrony Narodowej na stanowiskach dziekana Wydziału Strategiczno-Obronnego oraz w latach 2000-2003 rektora tej uczelni.

Zainteresowania badawcze

Problemy wojny i pokoju; bezpieczeństwo międzynarodowe; bezpieczeństwo militarne; obronność wojskowość.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ostatnie publikacje:

B. Balcerowicz, Interwencja w Iraku 2003-2010 – katastrofa w wojnie z wyboru; Interwencje/wojny Zachodu. Wymiar militarny – strategie, doktrynylekcje, [w:] Wojny Zachodu, (red.) M. Madej, Warszawa, 2017, s. 294-314.

B. Balcerowicz , O pokoju. O wojnie. Między esejem a traktatem, Warszawa, 2013.

X