Bieleń Stanisław prof. dr hab.

Bieleń Stanisław

prof. dr hab. Stanisław Bieleń – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1976); zatrudniony w Instytucie Stosunków Międzynarodowych (od 1976 r. do jego rozwiązania), kolejno na stanowisku: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego (2010) i profesora (2019); doktor nauk politycznych (1983); doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe (2006); profesor nauk społecznych (2015); prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1993-1999; 2008-2012);  zastępca dyrektora Instytutu  Stosunków Międzynarodowych (1984-1987; 2002-2008);  zastępca dyrektora Centrum Badań Wschodnich UW (1993-1999); członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (1999-2002); redaktor naczelny czasopisma „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” (1999-2014); uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych; promotor 8 doktoratów, blisko 280 magistrów i 240 licencjatów; odznaczony m. in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011) i Złotym Krzyżem Zasługi (2017).

Zainteresowania badawcze

Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich; Procesy pojednania w stosunkach międzynarodowych; Problemy tożsamości w stosunkach międzynarodowych; Polityka wschodnia Polski;  Negocjacje w stosunkach międzynarodowych.

Jednostka

Katedra Studiów Wschodnich

3 ostatnie publikacje:

S. Bieleń, Czas próby w stosunkach międzynarodowych. Miscellanea, Warszawa, 2017.

S. Bieleń, Comparing Polish-German and Polish-Russian reconciliation efforts, [w:] Reconciling with the Past. Resources and Obstacles in a Global Perspective, (red.) A. Frieberg, C. K. Martin Chung, London-New York, 2017, s. 148-160.

S. Bieleń (red.), Polityka wschodnia Polski – między fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy, Pułtusk-Warszawa, 2019.

Szersza informacja naukowa

X