Haliżak Marian

prof. dr hab. Marian Haliżak

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje: 

M. E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska (red.), Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018, Warszawa, 2019.

M. E. Haliżak, 40-lecie reform w Chinach i nawiązania stosunków dyplomatycznych USA-Chiny, “Rocznik Strategiczny 2018/2019”, 2019 nr 24, s. 280-298.

M. E. Haliżak, Międzynarodowa ekonomia polityczna – subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2017 nr 1/53, s. 9-35.

X