Haliżak Marian

prof. em. dr hab. Marian Haliżak – badacz stosunków międzynarodowych. Profesor naukspołecznych. Doktor nauk humanistycznych 1980. Doktor habilitowany nauk humanistycznych 1988. W latach 1991-2016 Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP (wybierany na tę funkcję 8 razy). Założyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Międzynarodowego (2009). Zatrudniony w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1975-2020.

Zainteresowania badawcze

Metodologia i teoria nauki o stosunkach międzynarodowych, międzynarodowa ekonomia polityczna, geoekonomia, region Indo-Pacyfiku, stosunki USA-Chiny.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje: 

M. Haliżak, Przedmiot, teoria i metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2015, nr 1, s. 11-35

M. Haliżak, Wojna hegemoniczna USA – Chiny. Implikacje dla gospodarki światowej, W.M. Grącik-Zajączkowski, J. Stryjek (red.), Współczesna gospodarka światowa w sieci międzynarodowych powiązań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s.156-172.

M. Haliżak, Strategia Chin w regionie Indo-Pacyfiku: Perspektywa neoliberalnego instytucjonalizmu [w:] J.Kawa-Marszałek, R. Rabel, J. Zajączkowski (red), Stosunki międzynarodowe w regionie Indo-Pacyfiku : Logika geopolityki i geoekonomii, Wyd. Marszałek, 2021.

X