Kownacki Tomasz dr hab.

Kownacki Tomasz

dr hab. Tomasz Kownacki – doktor habilitowany nauk społecznych, w zakresie nauk o polityce (2014). Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1995) oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej (2008); Absolwent programu „The Tools of Marketing” w Instytucie Dziennikarstwa UW we współpracy z Canadian International Development Agency, George Brown College i Centennial College w Toronto (1995); Stypendysta programu Tempus na  Universite Libre w Brukseli (1997), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2003). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2013-2019) Współpracownik MSCDN w Warszawie. Od 2019 Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Zainteresowania badawcze

Procesy integracyjne w Europie, system polityczny Unii Europejskiej, problemy demokracji i legitymizacji, współpraca międzynarodowa w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, współczesne ruchy społeczne.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

T. Kownacki, Parlament Europejski jako przedmiot badań naukowych, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, (red.) A. Nitszke, J. J. Węc, Kraków, 2019, s. 331-344.

T. Kownacki (red.), Wybrane systemy współpracy międzynarodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Warszawa, 2019.

T. Kownacki, Funkcjonowanie systemu politycznego z perspektywy demokracji liberalnej, [w:] Zmierzch demokracji liberalnej?, (red.) K. A.Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak, Warszawa, 2018, s. 195-216.

X