Księżopolski Mirosław prof. dr hab.

Księżopolski Mirosław

prof. dr hab. Mirosław Księżopolski – prof. dr hab. nauk humanistycznych (2001), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2019-2021 r.  Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń WNPiSM UW. Wcześniej m.in. Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej (1991-1996) IPS, a w latach 1996-2019 Przewodniczący Rady Naukowej IPS. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – od 1991 r.; Członek Rady Redakcyjnej Journal of European Social Policy (1991-2003).

Zainteresowania badawcze

Zajmuje się porównawczą polityką społeczną, zabezpieczeniem społecznym, kształtowaniem się i specyfiką polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. W ostatnich latach koncentruje się głównie na charakterystyce głównych modeli polityki społecznej funkcjonujących w krajach rozwiniętych (w tym w Polsce), identyfikacji najważniejszych wyzwań i dylematów stojących współcześnie przed tą polityką oraz analizie strategii rozwiązywania najważniejszych kwestii społecznych.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

M. Księżopolski, Dokąd zmierza polityka społeczna w wybranych krajach bardzo wysoko rozwiniętych?, “Polityka Społeczna”, 2019 nr 7, s. 1-7.

M. Księżopolski, P. Michoń, Scenarios for the development of Polish social policy over the next decades, “Polityka Społeczna”, 2018 nr 1 English Edition, s. 46-49.

M. Księżopolski, Charakterystyka wybranych modeli polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna, (red.) G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, Warszawa, 2018, s. 509-524.

X