Lackoroński Bogusław dr

Lackoroński Bogusław

dr hab. Bogusław Lackoroński – doktor nauk prawnych w zakresie prawa (2011), radca prawny (2011), doktor habilitowany w dziedzinie: nauki społeczne, dyscyplinie: nauki prawne, specjalność: prawo cywilne (2020). Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. Współpracuje również z Katedrą Studiów Regionalnych i Globalnych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Były ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP (2014-2017). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego (części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań) oraz prawa publicznego. Publikacje z zakresu prawa cywilnego dotyczą problematyki odpowiedzialności za tzw. szkody pośrednie, klauzuli rebus sic stantibus, zobowiązań wyrażonych w walutach obcych oraz umowy o roboty budowlane. Współautor komentarza do kodeksu cywilnego pod red. Konrada Osajdy (wydanie elektroniczne w Legalis i wydania drukowane C. H. Beck, 2013 i 2017, komentarza do ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Wolters Kluwer – Lex 2012 wydanie elektroniczne; C. H. Beck – 2013 wydanie drukowane). Autor komentarza do ustawy z 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (C. H. Beck – Legalis 2018, red. K. Osajda). Autor dwóch monografii: Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenia dóbr, Warszawa 2013 oraz Skutki czynności prawnych w czasie, Warszawa 2019. W latach 2012-2019 prowadził wykłady i wygłaszał referaty m.in. w Chengdu, Kalkucie, Manipalu, Mumbaju, Mysore (Mysuru) i New Delhi.

Zainteresowania badawcze

Prawo cywilne; prawo międzynarodowe publiczne; międzynarodowe prawo handlowe; międzynarodowe prawo inwestycyjne.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

B. Lackoroński, Skutki czynności prawnych w czasie, Warszawa, 2019.

B. Lackoroński, Retroaktywna zmiana statutu spółki akcyjnej, “Monitor Prawniczy”, 2018 nr 19, s. 1050-1054.

B. Lackoroński, Określenie sumy w zastrzeżeniu kary umownej, “Monitor Prawniczy”, 2018 nr 23, s. 1273-1275.

X