Osiński Joachim prof. dr hab.

Osiński Joachim

prof. em. dr hab. Joachim Osiński – profesor tytularny nauk społecznych, politolog, ekonomista i specjalista nauk o polityce publicznej, absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW z 1974 r., pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  UW od 2019 r. Wcześniej związany przez ponad 40 lat zawodowo ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie pełnił ważne funkcje organizacyjne, m.in. prorektora ds. nauki i zarządzania (2005-2008), dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego (1999-2005 i 2008-2016), kierownika Katedry Administracji Publicznej (1999-2016). Prezes Zarządu Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD spółka z o.o. Spółka Skarbu Państwa (2017-2019). Członek Rady Programowej Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie w latach 2000-2006, członek  Rady Naukowej Academii Rerum Civilium Vysokej Skoly Politickych a Spolecenskych Ved w Kolinie i Kutnej Hore, Republika Czeska od 2008 r., autor ekspertyz dla Senatu RP, agencji rządowych, ministerstw w okresie przygotowań do członkostwa Polski w UE. Współtwórca i popularyzator nauk o polityce publicznej, założyciel i redaktor naczelny pierwszego w Polsce periodyku naukowego Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies (2013-2017), członek rad programowych periodyków naukowych m.in., „Medzinárodné Vzt`ahy” – Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (2002-2014), „MAZOWSZE Studia Regionalne”, ISSN 1689-4774 od 2008 r., „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, ISSN 2082-0976 (2010-2016).

Zainteresowania badawcze

Ustrojoznawca specjalizujący się w zagadnieniach współczesnych państw i instytucji politycznych, szczególnie administracji publicznej oraz współczesnym konstytucjonalizmie. Uznany w Polsce i zagranicą specjalista w zakresie problematyki regionu skandynawskiego w aspekcie polityczno-prawnym oraz gospodarczym i kulturowym. Podejmuje badania łączące wiedzę z różnych dyscyplin naukowych o interdyscyplinarnym charakterze. Inicjator i uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych dotyczących m.in. instytucji prezydenta we współczesnych państwach (1998-1999 i 2008-2009), globalnego kryzysu ekonomicznego 2007+, administracji publicznej w państwach demokratycznych w XXI wieku oraz problemów samorządu terytorialnego i finansów publicznych, a także komparatystyki konstytucyjnej.

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

Ostatnie publikacje:

J. Osiński, Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania planowania polityki publicznej przez organy administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna w procesie planowania polityki publicznej, (red.) B. Pytlik, Warszawa, 2019, s. 15-63.

J. Osiński, I. Zawiślińska, Samorząd lokalny w państwach nordyckich oraz realizacja praw i wolności obywatelskich, [w:] Administracja publiczna i prawa człowieka. Ujęcie systemowe i międzynarodowe, (red.) I. Zawiślińska,  Warszawa, 2019, s. 105-142.

J. Osiński, New Public Governance a prawo do dobrej administracji, [w:] Prawo do dobrej administracji w wymiarze krajowym i europejskim, (red.) A. Gołębiowska, P. B. Zientarski, Warszawa, 2019, s. 81-111.

X