Rysińska Irena dr hab.

Rysińska Irena

dr hab. Irena Rysińska – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, w latach 1993-1999 – Kierownik Dziennego Magisterskiego Studium Stosunków Międzynarodowych, w latach 1999-2001 – wicedyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych, od 2018 r. członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, od 2019 r. – Sekretarz Naukowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, autorka licznych referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, współpracownik Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

Organizacje międzynarodowe, systemy bezpieczeństwa międzynarodowego, Unia Europejska, międzynarodowa polityka społeczna.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa po zimnej wojnie, Warszawa, 2013.

I. Popiuk-Rysińska, Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2016 nr 4, s. 221-241.

I. Popiuk-Rysińska, Kwestie suwerenności Polski w organizacjach międzynarodowych, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2018 nr 1, s. 133-161.

 

X