Sułek Mirosław prof. dr hab.

Sułek Mirosław

prof. dr hab. Mirosław Sułek – profesor nauk społecznych (2015); doktor habilitowany nauk ekonomicznych (1995); doktor nauk ekonomicznych (1987). Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii (od 2016); Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (od 2015); Przewodniczący Komisji Geostrategii i Potęgometrii Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego; współzałożyciel Stowarzyszenia “Powermetric Research Network” (2017). Nagrody i wyróżnienia: Odznaka za Zasługi dla Geopolityki Polskiej (Polskie Towarzystwo Geopolityczne 2018); wyróżnienie w  konkursie „Książka Geopolityczna Roku”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, za książkę: R. Białoskórski, R. Kobryński, M. Sułek, Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017; nagroda główna w kategorii „Książka Geopolityczna Roku 2013”, w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, za książkę: Potęga państw. Modele i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013; Nagroda Naukowa imienia Oskara Żebrowskiego – za wybitne osiągnięcia w stosowaniu metod  ilościowych w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi (PTG, 2014); Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za książkę: Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010. Wygłaszał referaty za granicą m.in. w Stambule, Lublanie, Florencji, Kijowie.

Zainteresowania badawcze

Teoria i metodologia badania stosunków międzynarodowych; Potęgometria, geopolityka, studia strategiczne; Ekonomika bezpieczeństwa; Prakseologia i zarządzanie.

Jednostka

Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych

3 ostatnie publikacje:

M. Sułek, Łukasz Kiczma, Potęga państw 2020. Rankingi potęgometryczne, Powermetric Research Network, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020.

M. Sułek, Ł. Kiczma, National Power Rankings of Countries 2020, Powermetric Research Network, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2020 (wersja elektroniczna – https://prnet.org.pl/img/pub/national-power-rankings-of-countries-2020.pdf).

M. Sułek, Measurement of national power – a powermetric model, „Przegląd Geopolityczny” 2020, nr 32.

X