Tabor Marek dr

Tabor Marek

dr Marek Tabor – doktor nauk o polityce (2005), pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, stanowisko: adiunkt dydaktyczny. Przez dwie kadencje prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Polityczych (WDiNP) ds. studenckich (1999-2005), członek Komisji Rektorskiej ds. Regulaminu Studiów (2005-2008), Kierownik Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych WDiNP (2005-2009).

Zainteresowania badawcze

Problematyka teoretyczna nauki o stosunkach międzynarodowych, zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, między innymi: globalizacja i problemy globalne, zbrojenia, kontroli zbrojeń i rozbrojenie.

Jednostka

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

3 ostatnie publikacje:

M. Tabor, Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia, “Rocznik Strategiczny 2013/2014″, 2014 nr 19, s. 121-137.

M. Tabor, Reżimy Nowego START i INF w centrum uwagi w 2018 r., “Rocznik Strategiczny 2018/19”, 2019 nr 24, s. 96-115.

M. Tabor, Kontrola zbrojeń i rozbrojenie w dziedzinie jądrowej: 2017 rok pod znakiem Traktatu o zakazie broni jądrowej, “Rocznik Strategiczny 2017/18”, 2018 nr 23, s. 103-115.

 

X