Ulicka Grażyna prof. ucz. dr hab.

Ulicka Grażyna

dr hab. Grażyna Ulicka, prof. ucz. 

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

G. Ulicka, K. A. Wojtaszczyk, Zasady demokracji liberalnej, [w:] Społeczeństwo i polityka Podstawy nauk politycznych Tom 1 część 2 Teoria Instytucje Procesy Polityczna organizacja społeczeństwa, (red.) K. A. Wojtaszczyk, S. Sulowski, W. Jakubowski, Warszawa, 2018, s. 311-332.

G. Ulicka, Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki, “Studia Politologiczne”, 2010 nr 16, s. 11-25.

G. Ulicka, Dyskryminacja, kampania wyborcza, opinia publiczna, [w:] Encyklopedia politologii, t. 2, Ustroje państwowe, (red.) W. Skrzydło, M. Chmaj, Kraków, 2000.

X